Multilingual Turkish Dictionary

RAŞİD

RASID : Turkish Risale

(C.: Râsıdân) (Rasad. dan) Gözleyen, gözeten, rasad eden. Dikkatle bakan

RASİD : Turkish Risale

Muntazır, bekleyen kimse. * Avını bekleyen ve yaklaştığında hemen üzerine sıçrayan canavar

RASİD : Ottoman Turkish

Muntazır, bekleyen kimse. * Avını bekleyen ve yaklaştığında hemen üzerine sıçrayan canavar

RASID : Ottoman Turkish

(C.: Râsıdân) (Rasad. dan) Gözleyen, gözeten, rasad eden. Dikkatle bakan

RÂŞİD : Ottoman Turkish

erişkin, doğru yola erişen

RAŞİD : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Olgun, ergin, akıllı. Doğru yolda olan

RAŞİD : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Olgun, Ergin, Akıllı. Doğru Yolda Olan

RAŞİD : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
olgun, ergin, akıllı.
doğru yolda olan.
hak din olan islam'ı kabul eden. kur'an'da hucurat suresi ayet 7'de geçmektedir. ayrıca 4 halife için raşid halifeler denmiştir.
türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır