Multilingual Turkish Dictionary

RACKET

RACKET : English Azerbaijani Turkish

I. raket [tenis topu vurmaq üçün torlu kürəcik] II. 1] səs-küy, səs, təlaş, vurnuxma, boş-boşuna, ora-bura qaçma 2] amer. şantaj, hədələmə, qorxu, zorakılıq, fırıldaqçılıq

RACKET : English Turkish Redhouse

ack.eträk'ît isim raket