Multilingual Turkish Dictionary

RADİKALİZM

RADIKALIZM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat.]
Dövletin mena-feyi çerçivesinde demokratik islahat heyata keçirmeyi teleb eden siyasi cereyan; radi-kalların (b ax radikal
ci menada) dünya-görüşü, onların heyata keçirdikleri siyaset.
Nezeri ve tecrübi meselelerin (xüsusen siyasi meselelerin) hellinde esaslı qeti üsul-ların tetbiqi ve bu üsulların müdafie edilmesi.

RADİKALİZM : Turkish Turkish

köktencilik

RADİKALİZM : Turkish Turkish Tdk Karsiliklar

Köktencilik

RADİKALİZM : Turkish Turkish Yabanci Kelimelerin Karsiligi

Bu sözün bir akım adı olarak dilimizde köktencilik şeklinde karşılanması Kurulumuzca benimsenmiştir