Multilingual Turkish Dictionary

RADIANT

RADIANT : English Azerbaijani Turkish

şüalanan, məc. nəş;ə saçan, gül kimi açan, fərəhnak

RADIANT : English Turkish Redhouse

a.di.antrey'diyınt sıfat
ışın yayan, parlak.
neşe saçan

RADIANT : French Turkish

ışık saçan, ışıldayan