Multilingual Turkish Dictionary

RATE

RATE : English Azerbaijani Turkish

I. söymək, bərk töhmətləndirmək, qulaqburması vermək, tənbeh eləmək II.
n. 1] norma 2] dərəcə, tarif, qiymət 3] yerli vergi 4] sür;ət, temp 5] dərəcə, sinif, növ; first rate birinci dərəcəli; third rate üçüncü dərəcəli; at any rate hər halda, işdir, hər ehtimala qarşı; at that rate bu halda, belə bir halda
v. qiymətləndirmək;

RATÉ : French Turkish

(girişim) başarısız