Multilingual Turkish Dictionary

RATIFICATION

RATIFICATION : English Azerbaijani Turkish

təsdiq, təsdiq etmə, təsdiq edilmə [ali hökümət orqanı tərəfindən]

RATIFICATION : English Turkish Redhouse

at.i.fi.ca.tionisim onaylama; onaylanma

RATIFICATION : French Turkish

"[la] doğrulama; onaylama, tasdik"