Multilingual Turkish Dictionary

SAÇMA

SAÇMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçama. savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saç savur. saça. saçaç. saçarlıq. boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə. dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. yayçalıq. qırqıt. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf. tələf. tələf edmə.
oğuq güllə.
saçma () sapan ov tüfəyi kağal. kaval.
saçmalama. dəlirə. sayıqlama. həzyan.
boş. gərəksiz. uyarsız. əbəs. qarmaşıq. boş. anlamsız. mə;nasız. qozaf (fars). gəzaf (fars) (
< qozqaq. qoğzaq.
< kovzaq: < kov: kof: boş). şişgin. yelli. boş. məğzsiz. özsüz. içsiz. saçma. anlamsız.
saçma sapan iş, söz: abıq sapıq. abırçubur.
saçma sapan söz: səfsətə. zırva.
dəli saçması: ağıl, məntiq bağı olmayan anlamsız söz.
saçma sapan: avuq savuq: abuq sapuq.
sərpmə ağ: saçmaq ağ: çevrələrində qurquşum parçaları olan balığ toru.
saçma danşıqlar: qazuq sözlər.
ışın saçma: ışınsaçı: ışıldama. ışınım. ışığın yayımı, yaylımı, yayılması. tələ;lö;. təşə;şö;.
ovçuların saçma barıt qabı: qarqa. qarqı. qarqu. qarqılıq.
saçma dənəli, tikanlı bitgi: qaramıq. qaramuq

SAÇMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çakma. çaxan. takma. yalan. yava. həzyan. yava. sapan. səfeh. əbəs. həzyan.
çeçme. fişəq saçması. sandıraq. anlamsız. sayıqlama.
qərjü. güləkçə. gülləcik. topacıq. kiçik güllə. tüfəklə atılan yuvarlaq dənələr.
saçaq.
saçma barut: sağulta.
saçma sapan sözlər: tamat

SAÇMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Saçmaq"dan f.is.
B a x qırma
ci menada. Xəlil isə at-dığı saçmanın gilizini çıxardıb üflədi. M.Hü-seyn. Tək bir saçma [quşun] sol qanadının ucunu dəlib keçmiş, sümüyü sındırmamışdı. M.Rzaquluzade. Məmmədxanla Yusifəli baş-qa şeylərlə, qızılquşla, ov tulası ilə, saçma, barıt və varlı uşaqlarına məxsus şeylərlə ma-raqlanırdılar. P.Makulu.
Boş, yersiz, menasız, rabitesiz, mentiq-siz söz; hedyan. [Orxan:] O məcnundur, on-dan bir şey umulmaz; Saçmadır hər sözü, əsla tutulmaz. H.Cavid. [Meherrem] yenə arabir saçma sözlər söyləyirdi. A.Şaiq.

SAÇMA : Turuz Dictionary

(qurşun). çaranağ. çalanağ. çərənək. saçanağ. səçənək. dənəvər. qırma.
səkmə.
çalpara. çalbala. qırmaç. qırma.
səkirdiş. ilğar. cumma

SAÇMA : Turuz Dictionary

qovuq

SAÇMA : Turuz Dictionary

oyma. kinayəli, acı, incidən, qırıcı söz.
oynaq. boş. yalman. yalaman. yelgin. ciddi olmayan

SAÇMA : Turuz Dictionary

-saçma fişək: kəsdənə fişək:
kəsik kəsik patlayan fişəh çeşiti.
şənlik fişəyi. ¶-saçma sapan söyləmək: qığlamaq

SAÇMA : Turuz Dictionary

çatma. satma. çəngək. çəngəl. çanqal. sanqal. sancal. qənarə

SAÇMA : Turuz Dictionary


bükdəli. ötük. ötülü. kinayəli.
nə bükdəli danışırsın.
bağal. sapma. suç. yazıq. yazuq.
çalım. yalım. qıvır. qınay. qırav. dolay. im. qapac

SAÇMA : Turuz Dictionary

olmaz. uymaz.
anlamsız, saçma qonuşmaq: keşlənmək. keçlənmək. çəklənmək

SAÇMA : Turuz Dictionary

kespara. kespərə. kesbərə.
boş, saçma sapan söz: key. kov. köv. kəv. sapıq supuq.
köv söyləmə.
köv közənr kövəzən: koflaq. kovlaq. abartıcı. qabartıcı. yalançı. qoşmaçı.
saçma sapan: yalan söz. laf. qıytıq. qıyrıq. qıysıq. qıyqaç. qıyıq. qıyıt. qıyır. qıycıq. qıycıt. qıyıq. qıyır. qıyıt. qırıq. qırır. qırıt. qısıq. qısır. qısıt. qıtıq. qıtır. qıtıt. qıcıq. qıcır. qıcıt. qıcqıt. qıcqırt.
qıtır atmaq: {.
yersiz söz atmaq, açmaq.
yalan söyləmək}

SAÇMA : Turuz Dictionary

-saçma, qırma tüfənglərdə olan kilit: sürgü.
söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək (iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən püfləmək)

SAÇMA : Turuz Dictionary

(qurşun). çaranağ. çalanağ. çərənək. saçanağ. səçənək. dənəvər. qırma.
səkmə.
çalpara. çalbala. qırmaç. qırma.
səkirdiş. ilğar. cumma

SAÇMA : Turuz Dictionary

qovuq

SAÇMA : Turuz Dictionary

oyma. kinayəli, acı, incidən, qırıcı söz.
oynaq. boş. yalman. yalaman. yelgin. ciddi olmayan

SAÇMA : Turuz Dictionary

-saçma fişək: kəsdənə fişək:
kəsik kəsik patlayan fişəh çeşiti.
şənlik fişəyi. ¶-saçma sapan söyləmək: qığlamaq

SAÇMA : Turuz Dictionary

çatma. satma. çəngək. çəngəl. çanqal. sanqal. sancal. qənarə

SAÇMA : Turuz Dictionary


bükdəli. ötük. ötülü. kinayəli.
nə bükdəli danışırsın.
bağal. sapma. suç. yazıq. yazuq.
çalım. yalım. qıvır. qınay. qırav. dolay. im. qapac

SAÇMA : Turuz Dictionary

olmaz. uymaz.
anlamsız, saçma qonuşmaq: keşlənmək. keçlənmək. çəklənmək

SAÇMA : Turuz Dictionary

kespara. kespərə. kesbərə.
boş, saçma sapan söz: key. kov. köv. kəv. sapıq supuq.
köv söyləmə.
köv közənr kövəzən: koflaq. kovlaq. abartıcı. qabartıcı. yalançı. qoşmaçı.
saçma sapan: yalan söz. laf. qıytıq. qıyrıq. qıysıq. qıyqaç. qıyıq. qıyıt. qıyır. qıycıq. qıycıt. qıyıq. qıyır. qıyıt. qırıq. qırır. qırıt. qısıq. qısır. qısıt. qıtıq. qıtır. qıtıt. qıcıq. qıcır. qıcıt. qıcqıt. qıcqırt.
qıtır atmaq: {.
yersiz söz atmaq, açmaq.
yalan söyləmək}

SAÇMA : Turuz Dictionary

-saçma, qırma tüfənglərdə olan kilit: sürgü.
söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək (iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən püfləmək)

SAÇMA : Az Turkish Farsi

گلوله ی کوچک گرد
حرف بیهوده
به صورت ساچمه وارد زبان فارسی شده است

SAÇMA : Turkish Turkish

saçmak eylemi

SAÇMA : Turkish Turkish

yersiz, akla aykırı, tutarsız söz, °absürd, °abes

SAÇMA : Turkish Turkish

ir tür balık ağı, serpme ağ

SAÇMA : Turkish Turkish

avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi

SAÇMA : Turkish Turkish

akla uygun olmayan, yersiz bulunan, anlamsız, değersiz, °pestenkerani

SAÇMA : Turkish Turkish

öyle söz söyleyen ya da iş yapan

SAÇMA : Turkish German

Unsinn; unsinnig; Schrot

SAÇMA : Turkish French

"action de répandre; tout ce qu'on répand; grenaille de plomb; absurde, vain/e, inepte; saugrenu/e, futile "