Multilingual Turkish Dictionary

SABAHLIQ

SABAHLIQ : Azerbaijani English Dictionary

s. for tomorrow; Mənim ancaq sabahlıq işim var I have work for tomorrow only

SABAHLIQ : Turuz Farsca - Türkce

ertirin ertilik. obaşdanlıq. səhərlik

SABAHLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. ve sif.
Sabah görülecek, sabah olacaq. Ancaq sabahlıq işim qalıb.
Sabaha bes edecek, sabahkı güne yete-cek. Sabahlıq çörəyimiz vardır.

SABAHLIQ : Az Turkish Farsi

فردایی. برای فردا