Multilingual Turkish Dictionary

SABAN

SABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

azal. acal. yer sürən abzar. xış

SABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

çağacuq. qaqacuq. xış. çapan. basana.
saban sümək: yer sürmək, şuxumlamaq.
böyük dəmir saban: böyük xış: dönər. pulluq.
qara saban: yalın, sadə saban, xış.
qarasaban: qabasaban

SABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

sapan. səpən.
cüt, cütçü, əkinçilik taxımı, ayqıtları.
əkinçilik.
xış. tirgən.
daş atan.
tarla.
saban oxu: xışı boyunduruqa bağlayan ağacı.
saban ökcəsi: saban basqısı. saban dəmiri.
saban pıçağı: çabası. qulağı. qılıcı: sabanın kəsgin ucları.
saban qıran: bər sərt bir kök.- qara saban: kotan. qoton. pulluq.- yazlıq saban: ilkyazda əkilən tarla.
qara saban sürmək: birinin adını ləkələmək. çamur atmaq.
güzlük saban: sonyazda əkilmək üzərə nadasa bıraxılmış tarla.
saban ağac: qara sapan.
saban çıpçıq: sığırcıq. çəkirgə quşu. baştanqara.
saban sürmək: tarla sürmək.
saban təmir: pulluq dəmiri

ŞABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

şaftalı.
şaşqın. şaşmış. valeh. şaban. heyran. məftun

SABAN : Turuz Dictionary

saban. xış.
öküzü yox qoşmağa, saban gəzir almağa

SABAN : Turuz Dictionary

-saban dəmiri: pulluq dəmiri. gavan. gəvən. (< gəvmək: bölüb əzmək. çeğmək. çeğnəmək)

SABAN : Turuz Dictionary

-saban tirəsi: xış. çalıt

SABAN : Turuz Dictionary

diş. xış. xiş.
kotanın saban dəmiri taxılan yer: dişlik. (?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş)

SABAN : Turuz Dictionary

-sabanın, xışın qaldırdığı toprağı tərs çevirən dəmir: qulağ dəmiri

SABAN : Turuz Dictionary

sapan. xış. balağman {< balmaq (baltalamaq): bölmək. yarmaq}

SABAN : Turuz Dictionary

qayıt. xış.
saban sapı: saban oxu. xış qolu

SABAN : Turuz Dictionary

saban. xış.
öküzü yox qoşmağa, saban gəzir almağa

SABAN : Turuz Dictionary

-saban dəmiri: pulluq dəmiri. gavan. gəvən. (< gəvmək: bölüb əzmək. çeğmək. çeğnəmək)

SABAN : Turuz Dictionary

-saban tirəsi: xış. çalıt

SABAN : Turuz Dictionary

diş. xış. xiş.
kotanın saban dəmiri taxılan yer: dişlik. (?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş)

SABAN : Turuz Dictionary

-sabanın, xışın qaldırdığı toprağı tərs çevirən dəmir: qulağ dəmiri

SABAN : Turuz Dictionary

sapan. xış. balağman {< balmaq (baltalamaq): bölmək. yarmaq}

SABAN : Turuz Dictionary

qayıt. xış.
saban sapı: saban oxu. xış qolu

SABAN : Az Turkish Farsi

ا.قد.چوبی است که بر سر آن آهن کرده و زمین را با آن شیار می‌کنند

SABAN : Turkish Turkish

tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı

ŞABAN : Turkish Turkish

ay takviminin sekizinci ayı, üç aylar'dan ikincisi

ŞABAN : Turkish Turkish

aptal, saf, şaşkın, budala

ŞÂBÂN : Ottoman Turkish

Arabî ayların sekizincisi

ŞABAN : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Aralık, Fasıla. Hicri, Kameri Ayların Sekizincisi, Üç Ayların İkinci Ayı

ŞABAN : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
aralık, fasıla.
hicri, kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı

ŞABAN : Turkish Turkish Arqo

aptal,alık,saf,şaşkın,budala

ŞABAN : Turkish Turkish Hukuk

Ay yılının sekizinci, kutsal ayların ikinci ayı

SABAN : Turkish English

n. plough, plow, cultivator, grubber

SABAN : Turkish German

Pflug, Holzpflug