Multilingual Turkish Dictionary

SAHƏ

SAHƏ : Azerbaijani English Dictionary

i.
area; üçbucağın sahəsi area of a triangle; əkin sahəsi sown area [soun], land under crop; dil öyrətmək sahə sində in the area of language teaching;
space; mənzil sahəsi living space, dwelling space, floor space;
field, branch, sphere, province; bilik sahəsi field / sphere / province of knowledge; xarici siyasət sahəsi the sphere of foreign policy; siyasət sahəsi field of politics; həyatın bütün sahələrində in all spheres of life; Bu mənim sahəm deyil This is not my province, This is outside my field;
plot; torpaq sahəsi plot of land

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

açıqlıq
qıranda birin bulamadım, kəndi başım tutub doladım buladım.
dördyol gərəsində qaraqollar. dayanmışdılar.
kişisin gəl gərə, düşman belin vur yerə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

alan (< yalanğ. çalanğ). çevrə.
bilim çevrəsi uzmanı.
ailə çevrəsi arayışlar

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

alay

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ara

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

aralıq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

aran

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayat burcuğ

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

aylağ meydan

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

aylağ səhə meydan

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

aytım (açıqlıq). meydan.
sərgi aytımı:
bu aytımda uzman:
hançı aytım: hançı sahə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağa barə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

el (< bal. böl)

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölüm

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölüm

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

çev çox. şərt. hədd. səlahiyət.
bu mənim çovumda değil.
öz çevindən çıxma

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

çevrə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

çevrə məkan.
telvizya saranı: telvizya məkanı.
ədəbiyyat saranı: ədəbiyyat dayirəsi

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzəngə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ensə ənsə. alan. ərsə.
bu ənsənin bilginləri

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərim yörə. çevrə. arağ

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

gen

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

gən

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərgə (< gərmək)

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərikə (< gərmək)

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

gəzik çərçivəli, bəlli bir alan

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

horat

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

hörç

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

hörənd

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

hörət

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

işlətmə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

kərşəv

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

kovalıq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaruq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıranğ

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırım

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırım

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırım

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qora

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qort

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoru

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoruq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

qorut

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

quruq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

ortalıq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

oylum

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

oyun, top, tenis kimilər oynamaq üçün ayrılan yer, ara, meydan

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

örü
bu örüdə: bu sahədə.
iş örüm: iş sahəm.
nə örüdə çalışırsız: nə sahədə çalışırsız.
örü kişisi: sahə adamı.
geniş örü: geniş sahə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

salaq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

saran

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarxa

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayıl

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

sərgə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

səyil

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalabıq

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yörə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yörə

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yörət

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yurd

SAHƏ : Turuz Farsca - Türkce

yurd yer. alan. tarla. darla. ərsə. topraq. ərazi. mülk.
oyun yurdu. (nahiyə. zəmin. zəminə)

SAHƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Açıq yer, boş ve geniş yer, tutulmamış yer; düzen. Geniş sahə. Qumluq sahə. // Torpağın müeyyen meqsed üçün is-tifade edilen parçası, qismi. Həyətyanı sahə. Inşaat sahəsi. Torpaq sahəsi.
Əkin sahəsi çaya lap yaxın olan manqabaşçısı Pəri ora-bura qaçır, çayın o tərəfinə keçməyə can atırdı. Ə.Veliyev. Müdafiə xətti keçən sahə-lərdən [taxıl] kəndə daşınmışdır. Ə.Əbülhe-sen. Sahə dörd tərəfdən çəkilmiş düz iplərlə əhatə olunmuşdu. H.Seyidbeyli.
Müeyyen meqsed üçün ayrılan ve sethi kvadrat metrlerle ölçülen yer. Yaşayış sahəsi. Mənzilin sahəsi 2 kv. metrdir.
Her hansı bir işin, yaxud elmin, fealiy-yetin ayrıca hissesi, müsteqil şöbesi. Elmin müxtəlif sahələri. Maarif sahəsi.

SAHƏ : Turuz Dictionary

oylan

SAHƏ : Turuz Dictionary

oylan