Multilingual Turkish Dictionary

SALÇI

SALÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

salıcı. yönəndən. sevq edici.
salan. sərbəst bıraxan.
aşçı. aşpaz.
salçı pıçaq: aşçı (aşpaz) pıçağı.
salaçı. savaçı. xəbərçi. müxbir

SALÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Sal düzelden usta.
Bereçi.

SALÇI : Turuz Dictionary

qayvan. qayıran. aşçı. ocağıç. ocağçı. qazançı. aşçı. aşpaz

SALÇI : Turuz Dictionary

xəbərçi

SALÇI : Turuz Dictionary

qayvan. qayıran. aşçı. ocağıç. ocağçı. qazançı. aşçı. aşpaz

SALÇI : Turuz Dictionary

xəbərçi

SALÇI : Az Turkish Farsi

ا.کسی که به کار تراشیدن یا فروش تخته سنگهای بزرگ و صاف سرگرم است

SALCI : Turkish Turkish

sal yardımıyla yolcu ya da yük taşıyan kimse