Multilingual Turkish Dictionary

TABAQ

TABAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tabağ. < qabaq (< qab bağ).
nəlbəki.
tabaq (fars)< təpək (təpmək: döğmək. ).
çomaq. dəğənək.
kəffə.
təbşi.
təpük.
cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan: qaqnıl. qanğıl. qanğıldaq. qanğıldayıq.
gənəlliklə çapevlərində biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik gözlərdən oluşan tabaq: kasa. qapsa. qalıq

TABAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tabağ.
( < təp ) (# qabaq. qapaq: tutuq). yatıq, yassı, dayaz qab. çanaq.
tabax kimi: dümdüz, açıq, bəsbəlli olan.
tabaqdaş: bir qabda yoldaş olan. ağac tabaq: taxda çanaq.
basman tabaq: tərazı.
yara tabaq: böyük qab.
tapaq. inanc. inanılan nərsə. mə;bud.
xonça. qız evinin oğlan evinə göndərdiyi ərməğan.
qıramafon səfəsi. disq.
(: qabaq. qapaq: tutuq ). doğumdan sonra sütü olmayan dişi.
yapraq. vərəq.
təpsi. təpiş.
savut.
təpilmiş, yassılmış, az dərin, yayvan qab. məcmeyi.- gümüş tabaq. qızıl, mis tabaq.
boşqab.
bir tabaq çiçək.
bir tabaq yemək.
yemək tabağı.
bu yeməkxanada bir tabaq yemək kaçdır.
qat. qət. yapraq.
iki tabaq kağız.
nəlbəki.
ayağ tabaq: fincan nəlbəki.
körkə. ağacdan kövülmüş, oyulmuş, dayaz, çuxurluğuaz, enli qab.
batğa. tabğa. düz, saf taxda.
yalpı.
tapaq. qab. savut. saxut. qapqacaq. çanaq.
geniş böyük. tabaq: çara.
ağaç tabaq: taxda çanaq.
bazman tabaq: tərazı.
yara tabaq: böyük taxda kasa.
miyala tabaq: çini kasa.
saqan tabaq: təpsi

TABAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Düyü, buğda ve s. hövserlemek, yaxud şey qoymaq ve ya başqa meqsedler üçün enli taxtadan oyulmuş ağacdan hazır-lanan dayaz, girde, ya uzunsov qab. Böyük ta-baqlara buğda töküb isladardılar. H.Sarabski. [Fatma arvad] obaşdandan qalxıb çirmənmiş, tabağı qabağına qoyub, pud yarım buğda unundan xəmir yoğurmuşdu. Mir Celal. // Tekne. Bəzən Mələk bacı işdən qayıdarkən eyvanda stolun üstündə dəyirmandan yenicə gətirilmiş bir tabaq un, təzə bişirilmiş çörək və ya bir dolça süd görərdi. Ə.Sadıq.

TABAQ : Turuz Dictionary

tabağ.
tavaq. tava. tavaç. sini biçimli yastı qab.
təpək. öğrəti. becəriş. pərvəriş.
təpsi < səpsi. yəpsi. nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab. sini.
kiçik tabaq, tapaq: tapu. tapı. tapuç. tapıç.
kiçik boşqab, tabağ: yasar

TABAQ : Turuz Dictionary

-qoltuqçuların, dolanbac, ayaq satıcıların asqı ilə boyundan, beldən asılan tabaq, qutucuq: gəməlik. gəməllik. kəmərlik. qolanlıq. kolanlıq.
gəməçinin gəməlliyi qırılıb düşüb yerə sınıb dağıldı

TABAQ : Turuz Dictionary

tabağ. qapla. yapla

TABAQ : Turuz Dictionary

(< təpə. < təpmək). (> təbəq). təpilib yastanmış, ənli, geniş qab..¶-alverçi tabağı: dərgə.
pəncə.
pişik tabağı: pişik pəncə..¶-qutun tabaq: mütəbərrək xonça (bir yerə sayqı ilə göndərilən nərsə (yemək, tikə, xələt)

TABAQ : Turuz Dictionary


doyanmasan aşına, tabaq dəyər başına, eyi kötü gün keçər, dolub gələr yaşına

TABAQ : Turuz Dictionary

tabağ.
tavaq. tava. tavaç. sini biçimli yastı qab.
təpək. öğrəti. becəriş. pərvəriş.
təpsi < səpsi. yəpsi. nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab. sini.
kiçik tabaq, tapaq: tapu. tapı. tapuç. tapıç.
kiçik boşqab, tabağ: yasar

TABAQ : Turuz Dictionary

-qoltuqçuların, dolanbac, ayaq satıcıların asqı ilə boyundan, beldən asılan tabaq, qutucuq: gəməlik. gəməllik. kəmərlik. qolanlıq. kolanlıq.
gəməçinin gəməlliyi qırılıb düşüb yerə sınıb dağıldı

TABAQ : Turuz Dictionary

tabağ. qapla. yapla

TABAQ : Turuz Dictionary

(< təpə. < təpmək). (> təbəq). təpilib yastanmış, ənli, geniş qab..¶-alverçi tabağı: dərgə.
pəncə.
pişik tabağı: pişik pəncə..¶-qutun tabaq: mütəbərrək xonça (bir yerə sayqı ilə göndərilən nərsə (yemək, tikə, xələt)

TABAQ : Turuz Dictionary


doyanmasan aşına, tabaq dəyər başına, eyi kötü gün keçər, dolub gələr yaşına

TABAQ : Az Turkish Farsi

ظرف چوبی یا فلزی مسطح و گِرد لبه دار که در آن خوردنی و میوه می گذارند یا با آن غله را بوجاری می کنند
پاتنی
به صورت طبق وارد زبان فارسی شده است