Multilingual Turkish Dictionary

TABE

TABE : Azerbaijani English Dictionary

s. subordinate; under smb;s command; subject;tabe söz subordinate word; tabe millət a subject nation; tabe vəziyyətdə olmaq to be* in a subordinate situation; tabe orqan subordinate body; tabe olmaq to be* under smb.;s command, to become* subordinate [to]; qanuna tabe olmaq to obey the law; tabe etmək to make* smb. obey [d.], to subordinate [d.to], to make* [d.] obedient [to], to bring* into subjection

TABE : Turuz Farsca - Türkce

alçaq
alan əl asğın, verөn əl üstün

TABE : Turuz Farsca - Türkce

arxa

TABE : Turuz Farsca - Türkce

arqaş

TABE : Turuz Farsca - Türkce

asğın

TABE : Turuz Farsca - Türkce

ağımlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

ağın bağlı. uydu. vabəsdə.
buda sizə bağındi.
bu bağınlıqdan qurtara bilsən

TABE : Turuz Farsca - Türkce

ağıntılı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

ağlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

ağnat
bağnat yurdlar: tabe ölkələr

TABE : Turuz Farsca - Türkce

ax > tabe

TABE : Turuz Farsca - Türkce

aşəğən

TABE : Turuz Farsca - Türkce

aşəğər

TABE : Turuz Farsca - Türkce

azman

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oynalan

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oynalar

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oynəğən

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oynəğər

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oynu vağlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oynuəğik

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oyunlanan

TABE : Turuz Farsca - Türkce

oyunlanar

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyruqsın

TABE : Turuz Farsca - Türkce

dalı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

diləv

TABE : Turuz Farsca - Türkce

dinlər

TABE : Turuz Farsca - Türkce

dölək

TABE : Turuz Farsca - Türkce

el

TABE : Turuz Farsca - Türkce

enik

TABE : Turuz Farsca - Türkce

eniş

TABE : Turuz Farsca - Türkce

enişik

TABE : Turuz Farsca - Türkce

əbd

TABE : Turuz Farsca - Türkce

əğik müti. kölə. qul

TABE : Turuz Farsca - Türkce

əğikboyun

TABE : Turuz Farsca - Türkce

əsikli

TABE : Turuz Farsca - Türkce

əsir

TABE : Turuz Farsca - Türkce

əslək (< əsmək)

TABE : Turuz Farsca - Türkce

gəlici

TABE : Turuz Farsca - Türkce

görəcə

TABE : Turuz Farsca - Türkce

görəcəli

TABE : Turuz Farsca - Türkce

istəkli

TABE : Turuz Farsca - Türkce

istəşli

TABE : Turuz Farsca - Türkce

işlək aslıq.fonctional

TABE : Turuz Farsca - Türkce

izəri
sizin buyruqa izəri: tabe

TABE : Turuz Farsca - Türkce

köməkçi

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qanıt

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qapdallı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qaraşlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qaraşlı asılı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qol boyun

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qolas (qolastı). (qol, əl altında olan. əl çatan.)

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qoldavçı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qolu boynunda

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qoni

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qoy xoy. müti

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qoybaş

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qoyun müti.
əğilib qoyun oldun, hər nəyə boyun oldun. (qoyun: tabe. müti)

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qoyun müti.
qoyun!!, boyun!!. (qoyun: tabe. müti). (boyun: öhdəli. müvəzzəf)

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qul

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qul
tanrı yükünləri

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qulaqalan

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qulaqalar

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qulaqverən

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qulaqverər

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qulluqçu

TABE : Turuz Farsca - Türkce

quni

TABE : Turuz Farsca - Türkce

qüni

TABE : Turuz Farsca - Türkce

muxur

TABE : Turuz Farsca - Türkce

salıq

TABE : Turuz Farsca - Türkce

sayqılı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

singin

TABE : Turuz Farsca - Türkce

sınğın

TABE : Turuz Farsca - Türkce

söz dinlər

TABE : Turuz Farsca - Türkce

sözə baxım

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tabe aşıla. yosal. (iş tapşırıla bilən, yük yüklənə bilən nərsə). function

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tabin

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tabınlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tanıqsın

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tapın

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tapın bağlı.
tapın ellər.
tapın cümlə

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tapınar

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tapınlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tapınlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tiləv

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tinlər

TABE : Turuz Farsca - Türkce

tölək

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyacağ

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyan

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyar

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyqa

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyqan

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uysal

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uysuq

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyu

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyucu

TABE : Turuz Farsca - Türkce

uyucu müqəllid. tərəfdar. həvaxah. müti. mürid. itaətli

TABE : Turuz Farsca - Türkce

üzyola iqtidaən. itaətkar. tərbiyəli. ram

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yanığ

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yanığlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yanlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yaptıq

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yardaqçı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yardamçı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yavaş

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yenik

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yenik

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yenişik

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yumşaq başlı

TABE : Turuz Farsca - Türkce

yükün

TABE : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Başqasının tabeliyinde, hökm ve iradesi altında olan, ondan asılı olan, onsuz heç bir şey ede bilmeyen, tabe olan. // sif. Tabe olan, asılı olan, tabeliye esaslanan. Tabe dövlətlər. // Is. mənasında. Xidmet üzre özünden böyüye tabe olan vezifeli şexs. Mü-dirin öz tabeləri ilə rəftarı gözəldir. □ Tabe etmək
asılı etmek, itaeti altına almaq, öz iradesine uyğun olaraq hereket etmeye mec-bur etmek, ram etmek. [Semed bey] hamını öz fikrinə, öz arzusuna tabe etmək istərdi. çemenzeminli. [Elçin:]
.Başsız axan suları özümüzə tabe etsək də, hələlik göylərə gücü-müz çatmır. Z.Xelil. Tabe olmaq
birinin ve ya bir şeyin hökmü altına düşmek, onun iradesi ile hereket etmeye mecbur olmaq, razı olmaq, itaet etmek, boyun eymek. [Ge-ray:] Beləliklə, o tabe olsa bizə; Şübhəsiz, baş əyər hər əmrimizə.. A.Şaiq.

TABE : Turkish Risale

(Tayyib. den) " İyi ve temiz olsun" mânasınadır

TABE : Ottoman Turkish

"(Tayyib. den) "" İyi ve temiz olsun"" mânasınadır."