Multilingual Turkish Dictionary

TABIN

TABIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

tapın. (tapınmaq. təpinmək: bağlanmaq). bir bölüyə bağlı çirik bölüyü. cüzv. tabe;.
ailə.
qurub. sürü.
qişr. təbəqə. sinif.
beş.
topun. ılxı sürüsü.
yavaş.
tabın tabın: asda asda.
odun qorunduğu, saxlandığı ocaq, çuxur.
kəz. kərə. qat.
kiçik yapınq, təndir, sac.
qurup. sürü. çeşit. soy. qılıq. təhər. cür.
iyi tabınlı at.
soylu. əsil. yaxcı. qavamlı.
tabın at.
tabın kişi.
tabın sözlər. tabın seçim.
çəkit. çəkil. şəkil.
seçmə. seçim.
ailə

TABIN : Turuz Dictionary

tapın. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ

TABIN : Turuz Dictionary

servis.
bir qab tabın qaşıq.
set.
bir tabın geyim.
təpin. sürü

TABIN : Turuz Dictionary


tabın uyğatmaq: tabına düşürmək. fürsət ələ keçirmək. uyqun fürsət yaxalamaq.
tabın sağlamaq: fürsət yaratmaq

TABIN : Turuz Dictionary

tapın. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ

TABIN : Turuz Dictionary

servis.
bir qab tabın qaşıq.
set.
bir tabın geyim.
təpin. sürü

TABIN : Turuz Dictionary


tabın uyğatmaq: tabına düşürmək. fürsət ələ keçirmək. uyqun fürsət yaxalamaq.
tabın sağlamaq: fürsət yaratmaq

TABİN : Az Turkish Farsi

ا.در اصطلاح مغولان چهل نفر و دراصطلاح تورکان، جمعی را گویند که در تاخت و تاز شریک باشند