Multilingual Turkish Dictionary

TALATMAQ

TALATMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to cause / to allow smb. to plunder [d.] / to ransack [d.] / to pillage [d.] / to rob [d.]

TALATMAQ : Turuz Dictionary

çalatmaq. burub, qırıb, sındırıb dağıtmaq.
dalatmaq. alartmaq. (gözlərin) bərəltmək. bələrtmək. hirsli hirsli baxmaq

TALATMAQ : Turuz Dictionary

dalatmaq. taratmaq. daratmaq. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. saçatmaq. sərəmək. dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək.
günəş ışığın dərətmədən yola düşdük

TALATMAQ : Turuz Dictionary

çalatmaq. burub, qırıb, sındırıb dağıtmaq.
dalatmaq. alartmaq. (gözlərin) bərəltmək. bələrtmək. hirsli hirsli baxmaq

TALATMAQ : Turuz Dictionary

dalatmaq. taratmaq. daratmaq. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. saçatmaq. sərəmək. dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək.
günəş ışığın dərətmədən yola düşdük

TALATMAQ : Az Turkish Farsi

مص.چپاول گردانیدن (از ریشة تالاماق). سبب گزیده شدن (از ریشة دالا)