Multilingual Turkish Dictionary

TALVAR

TALVAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < dal. tal).
dalavar. dallardan yapılan, üsdü örtülü, çevrələrdən açıqı olan qoruncaq. çardaq. dal ilə örtülmüş külbə, dam.
dalavar. böyük kəsilmiş ağac. dal ilə örtülmüş külbə dam. dalvarlıq. kölgəlik.
talvara: böyük kəsilmiş ağac

TALVAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalvar ( > təlvar) dallarla üstü örtülü, yanları açıq yer. çatraq. çardaq

TALVAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalvar. dalavar. dalvarlıq. kölgəlik. çadırların önündə dallanmış çadılıq

TALVAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Güneşden, yağışdan qorun-maq ve ya başqa meqsedler üçün direkler üzerinde qurulmuş üstüörtülü kölgelik; çar-daq. Talvarın altında yüyürəkyelləyən; Qarı tez dikəldi salam səsinə. B.Vahabzade. Dörd yöndəmsiz dirək üzərində qurulmuş talvarın üstündəki hər bir şey uzaqdan aydın seçilirdi.
Q.İlkin.
Evin gireceyinde qapıya yapışıq üstüör-tülü yer. Evin talvarı.
Mədəd idarənin qa-pısındakı talvarda oturmuşdu. Ə.Veliyev. // Ətrafı görmek üçün gözetçinin üstünde dur-duğu hündür tikili.
.Keşikçi talvarından baş-qa heç nə görünmürdü. Ə.Əbülhesen.
Tenek üçün direkler üzerinde üstüne nazik taxtalar, borular düzülen ve ya meftil çekilen qurğu. üzüm talvarı. Tənəyi talvara çıxarmaq.
.Talvarları bürümüş iri meynələr
. bağın gözəlliyini daha da artırırdı. S.Veli-yev.

TALVAR : Turuz Dictionary

yaltay.
dalvar. talar. talğar. dalğar. qonaq. salon

TALVAR : Turuz Dictionary

yaltay.
dalvar. talar. talğar. dalğar. qonaq. salon

TALVAR : Azerbaijani English Dictionary

i.
penthouse;
[üzüm talvarı] a roof with grape-vine

TALVAR : Az Turkish Farsi

ا.انباری. سایبان. آلاچیق. زیر شیروانی. داربست مو و غیره. ایوان. سقف. لبة سقف. سازه‎ای است که با استفاده از چند تیرک چوبی زیر پشتة علف می‌سازند و بسته‎های علوفه را بر روی آن تلنبار می‌کنند. از تالوار نیز برای گذاشتن لوازم کشاورزی استفاده می‌کنند