Multilingual Turkish Dictionary

TAMAMƏN

TAMAMƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

arıq. teyxa. büsbütün. tamam. lap. tükəl. büsbütün.
savlay. sağday. bütün. tamam. tolusunlay. tam olaraq. tügəl. bütün

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

ittə sontal

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

ükünlü

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

ütünləy mütləqən. kamilən. küllən

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

çalt

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

durşuna

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

ötrük

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

salt

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

səlt

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

tamamiylə

TAMAMƏN : Turuz Farsca - Türkce

tutşuna
çalt daşlıq yer.
suya düşüb səlt su olduğ

TAMAMƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax tamamilə. Bu ye-
rin əhalisi tamamən seyiddilər. Ə.Haqver-diyev.

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

ötrük. bütünləy. mütləqən. kamilən. küllən

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

bittə. sontal.
bükünlü

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

doluğraq. kamilən

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

ütgül.bitgil

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

tum. tüm. düm. tam. büsbütün.
tüm ağ.
tüm qara.
tum doruq: lap alqara (ala qara).
tüm qara: qap qara

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

düz. tümüylə. kəsinit. durşuna. doğrus. dursun. səhihən. dürüst. eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün.
aldığımı düz verdim sizə.
nə eşitmişdim, düz ona çatıdırdım

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

ötrük. bütünləy. mütləqən. kamilən. küllən

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

bittə. sontal.
bükünlü

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

doluğraq. kamilən

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

ütgül.bitgil

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

tum. tüm. düm. tam. büsbütün.
tüm ağ.
tüm qara.
tum doruq: lap alqara (ala qara).
tüm qara: qap qara

TAMAMƏN : Turuz Dictionary

düz. tümüylə. kəsinit. durşuna. doğrus. dursun. səhihən. dürüst. eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün.
aldığımı düz verdim sizə.
nə eşitmişdim, düz ona çatıdırdım