Multilingual Turkish Dictionary

UÇMA

UÇMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçrum.
gəmi. səfinə.
yüksək. zirvə. dağın uçması. uçma yokuşı.
behişt.
uçmalı adam: behişlik adam.
uçuş. təyəran

UÇMA : Turuz Dictionary

uçuş. açığgöz. oyanıq. çapıq. zirəng.
uçuş. kiralıq, dərbəs tutulan araba, yer.
uçuş. saat kimi aracların qurma ayqıtı.
uçuş. şalvarın yırtmacı.
batman gəz. düşün. farqına var. xəyallara dalma.
ağır otur batman gəz.
gedmək.
ürəyi uçmaq: çox sevinmək, öğünmək.
kuf uçmaq: kuf gedmək.
züvüldaq uçmaq: züvüldaq gedmək.
gedmək. tökülmək.
ürəyi uçmaq: ürəyi uçunmaq: ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək.
xərablanmaq. xərab, xarab olmaq.
əldən gedmək. qurtarmaq. məhv olmaq.
yalançı bir uyuq (kölgə), seviş adlı, yuxu dadlı uçurdu yaşın.
sönmək.
iti yanan, tez uçar.
uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa) odun, od qalmaz.
uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz.
daşa dönmək. qurumaq. sönmək. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması).
endisi daşqınmış: soyu, sülaləsi qurumuş.
bəklənən yol umudlar daşqınmış.
daşıral değil: duran, dayanan değil.
uçunmaq. axmaq. axınmaq. haldan, huşdan gedmək.
acından gözləri uçundu.
uçmaq uyuna uyanlar: cənnət uyuquna (kölgəsinə. şəbəhinə. təvəhhümünə) uyanlar, sığnanlar

UÇMA : Turuz Dictionary

bərdüvan. (badbadək < vad. vind (sanskirit). səfineyi fəzayi.
uçma çağı

UÇMA : Turuz Dictionary

uçurum. çökürük. çökrük. qat. qata. qatı. iki təpənin, duvarın, arası. yar.
uçurum. qayrın. qırqı. çökürük. çökrük. yarğan. yar. oyraq. oyruq. oğraq. oğruq.
uçurum. uçrum. qaznaq. yar. yarğan. çökürük. çökrük. yarnaq. yarğan. yarrığan. pərtqah. 1

UÇMA : Turuz Dictionary

uçuş. açığgöz. oyanıq. çapıq. zirəng.
uçuş. kiralıq, dərbəs tutulan araba, yer.
uçuş. saat kimi aracların qurma ayqıtı.
uçuş. şalvarın yırtmacı.
batman gəz. düşün. farqına var. xəyallara dalma.
ağır otur batman gəz.
gedmək.
ürəyi uçmaq: çox sevinmək, öğünmək.
kuf uçmaq: kuf gedmək.
züvüldaq uçmaq: züvüldaq gedmək.
gedmək. tökülmək.
ürəyi uçmaq: ürəyi uçunmaq: ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək.
xərablanmaq. xərab, xarab olmaq.
əldən gedmək. qurtarmaq. məhv olmaq.
yalançı bir uyuq (kölgə), seviş adlı, yuxu dadlı uçurdu yaşın.
sönmək.
iti yanan, tez uçar.
uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa) odun, od qalmaz.
uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz.
daşa dönmək. qurumaq. sönmək. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması).
endisi daşqınmış: soyu, sülaləsi qurumuş.
bəklənən yol umudlar daşqınmış.
daşıral değil: duran, dayanan değil.
uçunmaq. axmaq. axınmaq. haldan, huşdan gedmək.
acından gözləri uçundu.
uçmaq uyuna uyanlar: cənnət uyuquna (kölgəsinə. şəbəhinə. təvəhhümünə) uyanlar, sığnanlar

UÇMA : Turuz Dictionary

bərdüvan. (badbadək < vad. vind (sanskirit). səfineyi fəzayi.
uçma çağı

UÇMA : Turuz Dictionary

uçurum. çökürük. çökrük. qat. qata. qatı. iki təpənin, duvarın, arası. yar.
uçurum. qayrın. qırqı. çökürük. çökrük. yarğan. yar. oyraq. oyruq. oğraq. oğruq.
uçurum. uçrum. qaznaq. yar. yarğan. çökürük. çökrük. yarnaq. yarğan. yarrığan. pərtqah. 1

UÇMA : Az Turkish Farsi

پرواز
پرش
اوجگیری

UÇMA : Turkish Turkish

uçmak eylemi

UÇMA : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Dağın Karlarla Örtülmüş Dik Yamacı

UÇMA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
dağın karlarla örtülmüş dik yamacı

UÇMA : Turkish English

n. flying, fly, getting high, flight, freak out, high, volatilization, wing

UÇMA : Turkish French

vol [le], volée [la], envol [le], évaporation [la]