Multilingual Turkish Dictionary

UÇURTMAQ

UÇURTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dağıtmaq.
salqın yapraqları uçurtdu.
coşdurmaq. iti iti qaçdırmaq.
atı uçurtdu. gizli gizli işləmək.
nə uçurdusan.
qızbazlıq edmək.
uçurtmaqa çıdıq.
iticə qırmaq, qoparmaq.
yoxlamaq. yox edmək. xərablamaq.
əldən çıxartmaq. qaçırtmaq.
uçratmaq. buğarlatmaq. təbxirlətmək.
uçlatmaq. yeyin götürmək. göttürmək. iti çatdırmaq, ulutmaq. çalqutmaq. çarputmaq.
xəbər uçurtmaq: casutlamaq.
öçültmək. söndürmək

UÇURTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

öçürtmək.
çökürtmək köçürtmək. söndürtmək. yatırtmaq. çəkitmək. çəkirtmək.
qoparılmaq. dağılmaq. qalxılamaq. qalxamaq. hoplamaq. zıplamaq. atılmaq.
dinamitlə atılmaq. uçurtmaq.
üzdürmək. geçirmək. aşırmaq. alğıtmaq. atlatmaq. durdurmaq. savışdırmaq.
baş ağrımı geçirdi.
qaratmaq. qaraltmaq. söndürmək. rahatlamaq.
quş uçurtmaq: oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. oysanmaq

UÇURTMAQ : Turuz Dictionary

iti gedmək, sürmək.
səpmək. dağıtmaq.
parasın hər yana, hər nəyə uçurtmuş.
uçdurmaq. savırmaq.
uçutmaq. qoşğurtmaq. ruhanı aləmə, həpəruta soxmaq

UÇURTMAQ : Turuz Dictionary

uçutmaq. keçirtmək.
çırağı uçurt.
uyurtmaq. keçirmək. yatırtmaq.
odu uyurt..¶-yerə, aşağ uçurtmaq: ağdurmaq..¶-göyə uçurtmaq: ağdurmaq

UÇURTMAQ : Turuz Dictionary

iti gedmək, sürmək.
səpmək. dağıtmaq.
parasın hər yana, hər nəyə uçurtmuş.
uçdurmaq. savırmaq.
uçutmaq. qoşğurtmaq. ruhanı aləmə, həpəruta soxmaq

UÇURTMAQ : Turuz Dictionary

uçutmaq. keçirtmək.
çırağı uçurt.
uyurtmaq. keçirmək. yatırtmaq.
odu uyurt..¶-yerə, aşağ uçurtmaq: ağdurmaq..¶-göyə uçurtmaq: ağdurmaq

UÇURTMAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. f. bax uçurmaq II. f. to fly*, to force* to fly [d.]; to set* [d.] free, to let* out [d.]; çərpələng uçurtmaq to fly* a kite

UÇURTMAQ : Az Turkish Farsi

پرواز دادن
پراندن
به پرواز درآوردن
بی اختیار برزبان راندن
خراب کردن
تخریب کردن
ویران کردن

uçurtmaq : تورکجه تورکجه

[ائتدیرگن ائیلم]اوچماسینی اغلاماق،اوُچورماق (فا: پراندن). to fly