Multilingual Turkish Dictionary

UCLUQ

UCLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < uc). üçlük. kələk. tələ. üç dalın başın, dəmirlə birbirinə qovuşduraraq qurulan tələ

UCLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uctuq.
ucalıq.
burştuq. > müştük. siqarın dibinə taxılan qalın kağaz lülə, çubux.
ox ucluğu: təmrən. başaq

ÜÇLÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçlük. ( < üç).
ucluq. kələk. tələ. üç dalın başın, dəmirlə birbirinə qovuşduraraq qurulan tələ.
qoşuqun (ər arvadın) birinci uşağı.
üçlüyün havax olub.
üçəvlən. üçəv

UCLUQ : Turuz Dictionary

-nərsəni nərsiyə qolaylıqla keçirmək üçün düzənilən, yasanan uyqun ucluq, başlıq: qılavuz.
pincin qılavuz yeyilmiş nə açılır, nədə bağlanır.
çivinin (mıxın) sivri ucu ''uc qılavuz'', qalın, yoğun olan başına ''baş qılavuz, dib qılavuz, top qılavuz'' denir, deyilir.
film qılavuzu.
sap qılavuzu

UÇLUQ : Turuz Dictionary

uşluq. uçul. asansor

UÇLUQ : Turuz Dictionary

göylük. cənnət məkan. behişlik

UCLUQ : Turuz Dictionary

-nərsəni nərsiyə qolaylıqla keçirmək üçün düzənilən, yasanan uyqun ucluq, başlıq: qılavuz.
pincin qılavuz yeyilmiş nə açılır, nədə bağlanır.
çivinin (mıxın) sivri ucu ''uc qılavuz'', qalın, yoğun olan başına ''baş qılavuz, dib qılavuz, top qılavuz'' denir, deyilir.
film qılavuzu.
sap qılavuzu

UÇLUQ : Turuz Dictionary

uşluq. uçul. asansor

UÇLUQ : Turuz Dictionary

göylük. cənnət məkan. behişlik

UCLUQ : Azerbaijani English Dictionary

i. tip; point; ox ucluğu arrow head; karandaş ucluğu point-protector; kabel ucluğu cable terminal

UCLUQ : Az Turkish Farsi

نوک
سر
سر قلم
کلاهک