Multilingual Turkish Dictionary

UCUZ

UCUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > uçuz. {( < uzuç). bax > uzuç. uçsuz. ossuz.
azıc > azuc > acuz > ucuz.
uyuz ( yava. dəğərsiz. alçaq ) > ucuz}.
boş. boşar. bayağ. bərah.
çox bərah dəğərə almısan: bayağı, ucuz dəğərə.
çapa. çaba. müfdə.
dəğərsiz.
xor. alçaq. dəğərsiz. ərsov. yüngül. kiçik. qısıq. əsgik. az. həqir.
ucuz kişi

UCUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sust. ingin. engin. az dəğərli. alçaq. düşük.
ucuz vermək: əldən qaçırmaq.- ağır al, ucuz saxla.- yaxcı olan, ucuz olan qaqıla qalmaz: əldə qalmaz, satılar

UÇUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uç uz. ucuz.
alçaq könüllü.
yengil. yüngül. rahat. qolay.
boş. boşar.
dəğərsiz

UÇUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yüngül. itməz. gücsüz. yumşaq. ağır basmıyan, olmayan.
yüngül bir əsim

ÜÇÜZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

birgə doğan üçlər

ÜÇÜZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

üç körpənin anadan bərabər olması. üçluq. üçqül. müsəlləs

UCUZ : Turuz Dictionary

uçun. alçaq. yalçaq. pəst. xar. firumayə

UCUZ : Turuz Dictionary

-acıların ucuz satan, süycülərin yerə basan dünya.(süycülərin: dadlıların).¶-çoğun, acısın ucuz satar, bu gün tutar yarın atar, sevinci harda tapar, yasa qaptırar!.(çoğun: cihan. fələk. dünya. evrən)

UCUZ : Turuz Dictionary

-gülü güldən ucuz tutma qıl. (uluları birbiri Ilə ölçməzlər). (ölçməzlər: muqayisə edməzlər)

UCUZ : Turuz Dictionary

-sevilməyə alqın, sevilməməkdən dalqın olan, kəndin ucuz satar. (alqın: aşiq). (dalqın: darqın. müşəvvəş. müztərib. iztirablı). ¶-ucuz dadımaz. (ucuzun dadı olmaz). (ucuzlu mal dadımaz, bahalısı yadımaz. (yadımaz: yaddan çıxmaz). ¶-ucuz uçaz: baha ucuz.
ucuz uçazına baxmadan

UCUZ : Turuz Dictionary

uçuz.
yüngül. qəlil.
dəğməz. önəmsiz. endik (> əndək). (na qabil. xırda. balaca. az. kəm).
arığ.
ərik arığ: bahalı ucuz.
yeriz. ərzan

UCUZ : Turuz Dictionary

bəsit. {# çitəli. çatalı. çətin. çitin. kitin. (< çatmaq. çitmaq. kitmaq). çitirik. çətirik. daltuq. dartuq. dalı qolu, tikələri birbirinə girmiş nərsə. dolaşıq. buruşuq}.
ucuz yoxdur ucuvsuz, untay yoxdur sağışsız. (ucuvsuz: illətsiz). (untay: bahalı). (sağışsız: hikmətsiz).
satma ucuz yaşamı, sürən evrən düşmüş ələ bir kərə

UCUZ : Turuz Dictionary

-sevgilər ucuz tapılır, inanclar gücünə

UÇUZ : Turuz Dictionary

bihudə.
ucuz. yüngül. qəlil

UCUZ : Turuz Dictionary

uçun. alçaq. yalçaq. pəst. xar. firumayə

UCUZ : Turuz Dictionary

-acıların ucuz satan, süycülərin yerə basan dünya.(süycülərin: dadlıların).¶-çoğun, acısın ucuz satar, bu gün tutar yarın atar, sevinci harda tapar, yasa qaptırar!.(çoğun: cihan. fələk. dünya. evrən)

UCUZ : Turuz Dictionary

-gülü güldən ucuz tutma qıl. (uluları birbiri Ilə ölçməzlər). (ölçməzlər: muqayisə edməzlər)

UCUZ : Turuz Dictionary

-sevilməyə alqın, sevilməməkdən dalqın olan, kəndin ucuz satar. (alqın: aşiq). (dalqın: darqın. müşəvvəş. müztərib. iztirablı). ¶-ucuz dadımaz. (ucuzun dadı olmaz). (ucuzlu mal dadımaz, bahalısı yadımaz. (yadımaz: yaddan çıxmaz). ¶-ucuz uçaz: baha ucuz.
ucuz uçazına baxmadan

UCUZ : Turuz Dictionary

uçuz.
yüngül. qəlil.
dəğməz. önəmsiz. endik (> əndək). (na qabil. xırda. balaca. az. kəm).
arığ.
ərik arığ: bahalı ucuz.
yeriz. ərzan

UCUZ : Turuz Dictionary

bəsit. {# çitəli. çatalı. çətin. çitin. kitin. (< çatmaq. çitmaq. kitmaq). çitirik. çətirik. daltuq. dartuq. dalı qolu, tikələri birbirinə girmiş nərsə. dolaşıq. buruşuq}.
ucuz yoxdur ucuvsuz, untay yoxdur sağışsız. (ucuvsuz: illətsiz). (untay: bahalı). (sağışsız: hikmətsiz).
satma ucuz yaşamı, sürən evrən düşmüş ələ bir kərə

UCUZ : Turuz Dictionary

-sevgilər ucuz tapılır, inanclar gücünə

UÇUZ : Turuz Dictionary

bihudə.
ucuz. yüngül. qəlil

UCUZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. [müst. və məc.] cheap; inexpensive; [qiymət haq.] low; çox ucuz d.d.dirt-cheap; ucuz qiymətli low priced; ucuz işçi qüvvəsi cheap labour power; ucuz qiymət low price; ucuz satış cheap sale; ucuz [şit] zarafatlar etmək to make* cheap jokes II. z. [müst. və məc.] cheap; cheaply; on the cheap, for cheap; ucuz almaq / satmaq to buy* / to sell* [d.] cheap / on the cheap; daha ucuz cheaper; ucuz oturmaq / başa gəlmək to cost* cheaply; to come* to cheap; özünü ucuz etmək to make* oneself cheap; həm ucuz, həm yaxşı cheap but good; Palto mənə çox ucuz başa gəldi The coat cost me very cheap

UCUZ : Turkish Turkish

fiyatı yüksek olmayan, düşük fiyatlı, "pahalı" karşıtı

UCUZ : Turkish Turkish

az emekle elde edilen

ÜÇÜZ : Turkish Turkish

üçü art arda doğmuş olan (kardeş)

ÜÇÜZ : Turkish Turkish

üçlü, üç yanlı, üç kollu, üç parçalı

ÜÇÜZ : Turkish French

triplés/ées mfpl

ucuz : تورکجه تورکجه

[صفت]دوٌشوک دَیرلی، بنزرلرینه گؤره آز بیر پول ایله آلینان، آز امکله الده ائدیلن، آز پولا ساتیلان (فا:ارزان). Cheap {دیوان لغات تورک ده ایشله‏نیبدیر، سنگلاخ سؤزلویونده ایشله‏نیبدیر، باخ:اوُج}

üçüz : تورکجه تورکجه

[صفت]اوٌچو آرخا آرخایا دوْغولان (فا:سه قلو)