Multilingual Turkish Dictionary

UCUZLATMAQ

UCUZLATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

suslatmaq.
azaltmaq. indirmək. endirmək. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq. iskonta, tənzil, təxfif, tənqil edmək.
bu ölçünü endirin.
könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).
ona qarşı özüvü çox endimə.
endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz

UCUZLATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

boşlatmaq. enitmək. düşütmək

UCUZLATMAQ : Turuz Dictionary

arzanatmaq

UCUZLATMAQ : Turuz Dictionary

arzanatmaq

UCUZLATMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to cheapen [d.], to make* cheap [d.]