Multilingual Turkish Dictionary

UCUZLUQ

UCUZLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

olluq. çoxluq.
susluq

UCUZLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçuzluq.
dəğərsizlik. kiçiklik. alçaqlıq. həqarət.
toqluq. toxluq.
alçaqlıq. əclaflıq. iffətsizlik.
boşluq. bolluq. ucsuzluq. (# qıtlıq. azlıq. qırıqlıq. ağırlıq).
ucuzluğun, qızlığın gərək düşünmək

UÇUZLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucuzluq. alçaqlıq. əclaflıq. iffətsizlik.
uçuzluq göltür: alçaqlığa uğraşmaq, maruz qalmaq.
uçuzluq görgən: aşağılanmış. həqir görülən.
uçuzluqa yedmək: alçalmaq. əxlaqi yöndən düşmək

UCUZLUQ : Turuz Dictionary

kəmlik. həqarət

UCUZLUQ : Turuz Dictionary

kəmlik. həqarət

UCUZLUQ : Azerbaijani English Dictionary

i. cheapness [of]; low prices [for] pl