Multilingual Turkish Dictionary

ULAMA

ULAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulayış. uluc. uluş. uluğ.
uzanan sim, nərsə uzadı. alonj. əkləmə. rabit.- ulama yonca: yerə sərilib sürünən çeşiti.
ulama yonca

ULAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulaş. ulaşım. vəsl. izafə. zəmimə. təəllüq

ULAMA : Turuz Dictionary

-ulama vermək: dəvam vermək

ULAMA : Turuz Dictionary

taxı. taxanaq. ək. əklənti. qatqı. yama. (zam) əlavə. ilhaq

ULAMA : Turuz Dictionary

-ulama vermək: dəvam vermək

ULAMA : Turuz Dictionary

taxı. taxanaq. ək. əklənti. qatqı. yama. (zam) əlavə. ilhaq

ULAMA : Azerbaijani English Dictionary

fi. howl, howling, [nalə] to wail; ulamağa başlamaq to set* up a howl! / wail

ULAMA : Turkish Turkish

ulamak eylemi

ULAMA : Turkish Turkish

ulanan parça, ek, katkı, °ilave

ULAMA : Turkish Turkish

konuşmada art arda gelen sözcüklerden birincisinin sonundaki ünsüzün,ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi

ULAMA : Turkish Turkish

ulanmış

ULAMA : English Turkish

n. ulema, din alimleri, mollalar kurulu, öğretmenler veya İslam'ın kutsal yasalarını öğrenmiş erkekler kurulu

ULAMA : English Turkish Redhouse

u.la.maulıma' isim ulema