Multilingual Turkish Dictionary

ULAQ

ULAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulağ. ( < ulamaq. bağlamaq. yulamaq).
xəbərçi. carçı. məktub. çapar. atlı (yeyin) xəbərçi. yamaq. nərsə. vəsilə.
ulaq at: əl altı at. hər işə götürülən. işlənən at.
soy. nəsil.
ulaq. xəbərci.
bağ. zəncir.
iki, daha fazla dağın birbirinə qavuştuğu yerlər.
ulaştırıcı. ulaştıran.
xəbərci. bağlantı yiyəsi.
ulaçlı. ulaştıran. çaparçı. arğış. postacı. yamçı. xəbərçi.
hambal. daşıt. daşıyan.
okatmış. oxutmuş. xəbərci.
ulaq atı: çaparçı, postacı atı. yam. yamçı.
çapar (post çaparının önündə gedən keşikçi ) yük heyvanı.
əl altında olan nərsə. əlverişli, hazır nərsə. əl altı nərsə şüy (qabili dəstrəs).
açav. bağış. savat. sovğat. ərməğan. mükafat.
oğlaq.
qovqunçu. xəbərçi. çapar.
ulaq vermək, göndərmək: quvqun edmək. alarm vermək. xəbər vermək.
vəslət.
ayrı düşdüm ulağından.
peyk. qasid.
yama. paltar yaması.
sələk. yumuş. yola. sam. saf.
pay. nəsib. bölük. bölək. qismət. şans. bəxt. alış. tapış.
yaxın. qərib. əl çatar. qərib.
əl ulağı: yadımçı.
müttəsil.
bölük. parça. tikə: bir ulaq çörək əti ulaq ulaq edip böldülər. ulaq ulaq olmuş qara topraq.
çapar. elçi. xəbər.
ulağlara at verib yola saldı.
don oldu cana bir duraq. canda oldu don üçün bircə ulağ.
ulağçı. xəbərçi.
bütüncə bəylərə saldı ulağı, danışdı cəng üçün qılın yarağı.
bir ulağçı (xəbərçi) gəldi belə söylədi ki.
ulağçılar saldılar ölkədən ölkəyə

ULAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulağ.
yaxın. qərib. qurb o civar.
post.
yalavac.
peyğəmbər.
peyambər. müxbir.
çapar at.
çapar. çapan. tatar ( < dartar). posçu. qasid.
ulac. götürü, nəqliyyə aracları.
çapar. peyk.
könül, giz, sırr ulağı, çaparı, peyki: göyərçin. gövərçin

ULAQ : Turuz Dictionary


eşitməsə söz qulaq, başı olar kor ulaq

ULAQ : Turuz Dictionary

ulağ.
mehtər.
böyük. yekə.
ulağ uşaq: yekə xırda.
yolağ. göndərilmiş. qasid.
irtibat vəsaiti.
nəqliyyə vəsiləsi. vəsilə.
ulağsız ora gedmək olmaq, uzaqdır.
ulağım yoxdur.
yetmə, gedmə, çatma üçün hər çeşit arac.-çolağ ulağ, uzun gedməz. (yol daşlağ, ulağ çolağ).
bildiri.¶
duyuru vermiş, asmamış qulaq, ulağ oğlu ulağ. (duyuru: bəşarət. xəbər

ULAQ : Turuz Dictionary

ulağ
nəqliyyə vəsayil. (ulamaq: çatmaq).
minik. vəsilə. heyvan.
tök boğazına sıç ağzına. (yaltağı, pulakını, qarınqulunu minik edməyə nəvar).¶-az ulaq: azçox. kəmulaq (kəm ulaq). kəmçox

ULAQ : Turuz Dictionary


{ulağ türkcədə özəlliklə eşək anlamı verməz}. minik aracı. ulanma, çatma, daşınma aracı.
rəsul. xəbərçi

ULAQ : Turuz Dictionary

ulağ. ( < ulamaq: çatmaq).
çapar. qasid. peyk.
çaparxanada anıq (hazır) dayanan yədək at.
(kuryer. misyoner. mesajer) sorağçı. sorğaçı. xəbərçi. rəhbər. ajan. ayğaqçı. ayğac. casus. rəsul. məbus. piştaz. peyk. qasid. peyğamçı. firistadə. dışıqac. naqil. hambal.
iki nərsənin birbirə qovuşduran. yam. yamaq.
ulağu: yamağu. yamağlıq

ULAQ : Turuz Dictionary


eşitməsə söz qulaq, başı olar kor ulaq

ULAQ : Turuz Dictionary

ulağ.
mehtər.
böyük. yekə.
ulağ uşaq: yekə xırda.
yolağ. göndərilmiş. qasid.
irtibat vəsaiti.
nəqliyyə vəsiləsi. vəsilə.
ulağsız ora gedmək olmaq, uzaqdır.
ulağım yoxdur.
yetmə, gedmə, çatma üçün hər çeşit arac.-çolağ ulağ, uzun gedməz. (yol daşlağ, ulağ çolağ).
bildiri.¶
duyuru vermiş, asmamış qulaq, ulağ oğlu ulağ. (duyuru: bəşarət. xəbər

ULAQ : Turuz Dictionary

ulağ
nəqliyyə vəsayil. (ulamaq: çatmaq).
minik. vəsilə. heyvan.
tök boğazına sıç ağzına. (yaltağı, pulakını, qarınqulunu minik edməyə nəvar).¶-az ulaq: azçox. kəmulaq (kəm ulaq). kəmçox

ULAQ : Turuz Dictionary


{ulağ türkcədə özəlliklə eşək anlamı verməz}. minik aracı. ulanma, çatma, daşınma aracı.
rəsul. xəbərçi

ULAQ : Turuz Dictionary

ulağ. ( < ulamaq: çatmaq).
çapar. qasid. peyk.
çaparxanada anıq (hazır) dayanan yədək at.
(kuryer. misyoner. mesajer) sorağçı. sorğaçı. xəbərçi. rəhbər. ajan. ayğaqçı. ayğac. casus. rəsul. məbus. piştaz. peyk. qasid. peyğamçı. firistadə. dışıqac. naqil. hambal.
iki nərsənin birbirə qovuşduran. yam. yamaq.
ulağu: yamağu. yamağlıq

ULAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. pack animal, beast of burden II. i. ass, donkey

ULAQ : Az Turkish Farsi

در اصل به معنی پستچی و چاپار بوده است
خر
دراز گوش
کاربی مزد
اسب
پیک
کشتی کوچک
قاصد
چاپار
پست
حقوق و عوارضی که از زمان مغول تا قاجار برای پیکها یا چارپایان متعلق به پیکها می گرفتند
به صورت الاغ وارد زبان فارسی شده است
همچنین ترکمنهای ترکیه به محل اتصال دو کوه می گویند
در برخی موارد به معنای بزرگ استفاده می شود

ulaq : تورکجه تورکجه

[آد]
یوک و مینیک حئیوانی (فا:اوُلاغ). ass
خبرچی، خبر وئرن و اوُلاشدیران (فا:خبر رسان).
انسان آدی: اوُلاقبوُغا اوُلاققوْجا{دیوان لغات تورک ده ایشله نیبدیر؛ اوُلاماق¬دان}