Multilingual Turkish Dictionary

UMACAQ

UMACAQ : Azerbaijani English Dictionary

i. expectation, hope; umacağında olmaq to be* in hopes [of], to cherish hopes [for]; bütün umacaqlarla vidalaşmaq to say* goodbye to all hopes

UMACAQ : Turuz Dictionary


böylə bir sona ərişim, bir ömür sonu kəvişim, nədə yalqızım, təki umacaq bir sıcacıq əlimiş, çöndü daşa, soyuq daşa, dəğdi başa bu evrən. (kəvişim: boşluq. pukluq)

UMACAQ : Turuz Dictionary

umuq. güman.
umuq edinir, umut yaşanır. (umuq: güman. umacaq)

UMACAQ : Turuz Dictionary

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən: uma. qonaq.
uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər

UMACAQ : Turuz Dictionary


böylə bir sona ərişim, bir ömür sonu kəvişim, nədə yalqızım, təki umacaq bir sıcacıq əlimiş, çöndü daşa, soyuq daşa, dəğdi başa bu evrən. (kəvişim: boşluq. pukluq)

UMACAQ : Turuz Dictionary

umuq. güman.
umuq edinir, umut yaşanır. (umuq: güman. umacaq)

UMACAQ : Turuz Dictionary

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən: uma. qonaq.
uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər