Multilingual Turkish Dictionary

XƏLƏT

XƏLƏT : Arin Turkish Etimology Dictionary

xaftan. kaftan. saruba. geyimlik. paltarlıq ərməğan. sarılmağa, örtünməyə, geyinməyə verilən soğat

XƏLƏT : Turuz Farsca - Türkce

içəz

XƏLƏT : Turuz Farsca - Türkce

urt
elçiləri burta bürütdülər

XƏLƏT : Turuz Farsca - Türkce

geydəl

XƏLƏT : Turuz Farsca - Türkce

quşat

XƏLƏT : Turuz Farsca - Türkce

quşatı

XƏLƏT : Turuz Farsca - Türkce

sarpa (

XƏLƏT : Turuz Farsca - Türkce

yupa gözəl, dəğərli parça, geyim

XƏLƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bexşiş, hediyye. Hərə bir cür xələt götürüb Eyvazı pişvaz elədilər. "Koroğlu". [Hacr Mehdi:] Sənə də bir yaxşı xələt verərəm. Ə.Haqverdiyev. [Beşir:] Sona xala, oğlunu yola gətirmişəm. De görüm, mənə nə xələt verəcəksən? S.S.Axundov. // Toy, nişan merasimlerinde verilen hediy-ye. Novruz bayramında qız üçün bayram xələti, novbar meyvə, yemiş alıb göndərər-dilər. H.Sarabski.
B a x xalat
ci menada. Sonra üzün dörd nəfər hazırda olan pişxidmətlərə tutub dedi ki:
Xələti-şahanəni gətirin, qibleyi-aləmi geyindirin! M.F.Axundzade. Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz; Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz. Aşrq Əlesger. Bir azdan sonra dəhlizdə böyük lampalar yandı, Əbül-fət Mirzə əynində tirmə xələt qapını açdı.
M.S.Ordubadi.

XƏLƏT : Turuz Dictionary

gələt
gəlir.
bir yerdə, nərsə üçün yığılan para

XƏLƏT : Turuz Dictionary

but. burt.
elçiləri burta bürütdülər.
gəpət (qapat). soyğa. üstənək. üslük. üst geyim. üsdon.
gəpətim kirlənib

XƏLƏT : Turuz Dictionary

gələt
gəlir.
bir yerdə, nərsə üçün yığılan para

XƏLƏT : Turuz Dictionary

but. burt.
elçiləri burta bürütdülər.
gəpət (qapat). soyğa. üstənək. üslük. üst geyim. üsdon.
gəpətim kirlənib

XƏLƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
[evdə] dressing-gown; [çiməndən sonra geyinilən] bathrobe;
[şərqdə] oriental robe;
[fəhlələr üçün] overall; həkim xələti doctor;s smock; [cərrahlıqda] operating / surgical coat;
arx. [şərq ölkələrində] honourable dressing gown;
bax bəxşiş