Multilingual Turkish Dictionary

XƏMİR

XƏMİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmir. bəy

XƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

qazıntı
yoğur (xəmir) tağarını qıraqlarında, dibində qalan yoğurdan yapılan əkmək: qazıntı

XƏMİR : Turuz Farsca - Türkce

yoğur sırın. sır. (< sırmaq: sırınmaq: sıyırmaq. sürürmək. uzatmaq).
suyuq olmayan yoğur, xəmir: kəsbər.
yoğur boğacı. (boğac: tutu. maya).-cıvıq, sıvıq yoğur, xəmir: bulamac. palça. çalpa.
kəsilmiş, doğranmış yoğur yeməyi: qırs. qırz

XƏMİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Unun az su ve ya başqa bir maye ile yoğurulmasrndan hasil olan suvaş-qan kütle. Acıtmalı xəmir. Düşbərə xəmiri.
- Xəmir yeyənin fağırı olmaz. (Ata. sözü). [Reşid:] Xəmir gəldiyinə görə çörəyi yapmaq lazım gəlir. T.Ş.Simurq. □ Xəmir yoğurmaq (qatmaq salmaq)
çörek bişirmek üçün xemir hazrrlamaq.
.Iki ildir ki, Sadıq Şamaxıda Rzanın çörəkçi düka-nında xəmir salırdı. "Mol. Nesr.". Qız zərif əlləri ilə paltar yudu, xəmir yoğurdu, hətta axır zamanlar çörək yapmaq da ona həvalə olundu. T.Ş.Simurq. [Göyçek:] Mən heç bilməmişəm ki, çiçək xəmir qatacaq. B.Bayramov. // Yumşaq şey haqqrnda. Bu lap xəmirdir ki.
çiy, yaxşr bişmemiş çörek haqqrnda. Bulka lap xəmirdir.
◊ Xəmir kimi
yorğun, ezgin, lrrt. [Xalrğrn] anası Minnət qarı bir teşt xəmir kimi idi, hara qoysan, orda dururdu. İ.Melikzade. Xəmiri yumşaq (sıyıq)
tez yumşalan, iradesi zeif adam haqqrnda. çox xəmiri sıyıq adamdır. Xəmirinə özgə mayası qatmamaq
öz halal zehmetile yaşamaq menasrnda. [Sekine:] Onu da bilirlər ki, xəmi-rimə özgə mayası qatmamışam. M.İbrahimov. Xəmirləri ayrı cür yoğrulub
xasiyyetce bir-birinden çox ferqlenen adamlar haqqrnda. [Qulu:] Imi və Ciminin xəmirləri ayrı cür yo-ğurulub. İ.Əfendiyev. Bu xəmir (hələ) çox su aparacaq (götürəcək)
çox vaxt, çox sey, srnaq, zehmet teleb eden, tez başa gelmeyen şey haqqrnda. [Mürsel:] Paşa bəy böyükləri-nə bel bağlayır, biz də elə arxalanırıq. Zərər yoxdur, necə deyərlər, bu xəmir çox su götü-rəcək. Ə.Veliyev.

XƏMİR : Azerbaijani English Dictionary

i. [çörək üçün] dough [dou]; [piroq və s. üçün] pastry; yağlı [şirin] xəmir fancy pastry; qat-qat xəmir flaky / puff pastry, puff paste; fəsəli üçün xəmir batter; xəmir yoğurmaq to knead [nid] dough, to make* dough / pastry;

XƏMİR : Az Turkish Farsi

ا.[عر]خمیر. نانی که خوب پخته نشده باشد. نرم