Multilingual Turkish Dictionary

XƏRCLƏMƏK

XƏRCLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

tükətmək. işlətmək. kullamaq.
var yoxun, bir ev üçün tükətdi.
əsirgəməmək. çıxartmaq. qurban, fəda edmək.
bu canı sənin yoluna xərclədim.
qırcamaq. qırcaymaq. çıxarmaq. qoparmaq.
kimin dağarcığından qırcayırsan

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıxartmaq tükətmək.
doğru yolda çıxartməyi düşünqıl.
qazanmanın bir kefi, çıxartmağın iyi yolla min kefi. (tükətməyin mini var)

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dağıtmaq sərpəmək. məsrəf edmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

düşmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gedivmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gərəcləmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gərəkləmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gərəklənmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kavırlamaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötəmək ödəmək. (< ötürəmək. ötürmək)

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

saçamaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savamaq az olan nərsədən qıtmırlıqla, qısa qısa sərpinmək, saçamaq, savamaq, xərcləmək: qımdımaq. qındımaq. çımdımaq. çimdikləmək. qımdımaqla qarın doymaz, hər yetəni ürək qoymaz. (ürək qoymaq: könlün bəğənməsi)

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savamaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savğamaq sərpəmək. səpmək.
yediyivi ödə

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savırmaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savratmaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səpmək
paravı iyi gərəklən.
yaşından (ömründən). gərəyicə (gərəyi kimi) gərəklənməyən

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərpəmək
bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək, dağıtmaq: səpilləmək. səpəmək.
boş yerə səpmək, sərpəmək, xərcləmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərpinmək

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovamaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovğamaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovırmaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovratmaq

XƏRCLƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yazmaq

XƏRCLƏMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Serf etmek, işletmek, mesref etmek (pulu). Şəfiqə xanım yavaş-yavaş var-yoxundan satıb xərcləyirdi. İ.Musabeyov. Aslanın indi bir qədər pulu var idi, lakin Fərhad oxuduğu üçün ona xərc-ləyirdi. C.Cabbarlr. // məc. Buna görə nə bir məlhəm, nə bir şəfqət istəyirəm; Can yanğımı xərcləməyə səlahiyyət istəyirəm. X.Rza.

XƏRCLƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to spend* [d.]; pul xərcləmək to spend* money; boş əyləncələrə çox pul xərcləmək to spend* much money on foolish pleasures

XƏRCLƏMƏK : Az Turkish Farsi

هزینه کردن
مصرف کردن