Multilingual Turkish Dictionary

XAŞXAŞ

XAŞXAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabaq.
xaşxaş deşələmək, mətələmək, bitələmək: hər nəyi söz eləmək, qurdalamaq: duvarda çatlaq axdarmaq. bacadan çatlaq axdarmaq, qurdalamaq

XAŞXAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçqaç

XAŞXAŞ : Turuz Farsca - Türkce

gəlincik

XAŞXAŞ : Turuz Farsca - Türkce

göknar

XAŞXAŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. bot.
Terkibinde süd şiresi olan iri çiçekli ve içi xrrda toxumlarla dolu qozaşekilli meyve veren bitki. Xaşxaşlar cinsi.. birillik, ikiillik və ya çoxillik otlardır. Süd şirələri ağdır. M.Qasrmov. Lalələr tö-külüb qurtarmış, xaşxaş gömgöy göyərirdi. Ə.Veliyev.
Bu bitkinin yeyilen xrrda toxumlarr. çörəyə, qoğala xaşxaş vurmaq.
Xərc edir bir para əşxas pulun bayramda; Zəfərana, yağa, razyanayə, xaşxaşə, ətə. M.Ə.Sabir. // Bu bitkinin tiryek hazrrlanan qozasr.

XAŞXAŞ : Turuz Dictionary

gəlincik. göknar

XAŞXAŞ : Turuz Dictionary


xaşxaş oymaq: çıpıtlatmaq. çıpıta çəkmək, qoymaq. dara çəkmək. qılovlamaq (< qıl ovlamaq. qılqırmaq). mətə xaşxaşa qoymaq. güclüyə bıraxmaq, düşürmək, salmaq, soxmaq

XAŞXAŞ : Turuz Dictionary

gəlincik. göknar

XAŞXAŞ : Turuz Dictionary


xaşxaş oymaq: çıpıtlatmaq. çıpıta çəkmək, qoymaq. dara çəkmək. qılovlamaq (< qıl ovlamaq. qılqırmaq). mətə xaşxaşa qoymaq. güclüyə bıraxmaq, düşürmək, salmaq, soxmaq

XAŞXAŞ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. poppy; [toxumu] poppy-seed II. s. poppy, papaveraceous; xaşxaş bitkiləri papaveraceous plants; xaşxaş yağı poppy- [seed] oil; xaşxaş qozası poppy-head