Multilingual Turkish Dictionary

XARABALIQ

XARABALIQ : Turuz Farsca - Türkce

kortalıq
bu kortalıqdan qutluş uyku (uyku: röya)

XARABALIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Xarabaya çevrilmiş yer, dağrlmrş, sökülmüş, viran qalmrş yer; viranelik. Kənddə təsərrüfat alətləri yay-qış uçuq-sökük, qar-yağış tökülən bir xaraba-lıqda saxlanılırdı. M.İbrahimov. Ay işığında [yolçu] bir xarabalıq qarşısında dayandığını gördü. Ə.Memmedxanlr. Xarabalıq üzə-rində iki bayquş edir söhbət; Nuşirəvan bu söhbətin təsirindən alır ibrət. B.Vahabzade.