Multilingual Turkish Dictionary

XEYLİ

XEYLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

{
< key. ker. kər: böyük. çox.
< metatez (xey < > yığ) < yığ. yığım. yığılı. bir yığılı: bir xeyli.}. xeylək. qırtçın. çox. pek. baytaq. talay. saqlı

XEYLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşa aşırı. bətər.
aşa vurdu aşa yığdı.
aşa şaxda.
aşa üzlü

XEYLİ : Turuz Farsca - Türkce

quta çox. (# qıta: az. kəm)

XEYLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Olduqca çox, çoxlu, bir çox. Xeyli adam gəlmişdi. Xeyli kitabı var. O hadisədən xeyli zaman keçmişdir.
[Şah:] öylə isə, sən bizə bir ay möhlət ver, biryol ilə sənə xeyli pul qazandıraram. ü.Hacrbeyov. // Olduqca, son derece. Onun halı xeyli pəri-şan idi.
Bu suallar məni xeyli təəccübləndir-di. A.Divanbeyoğlu. □ Bir xeyli
1) uzun-uzadr. Söhbət davam edir bir xeyli... Leyla; "Dahayetər",
deyə qalxıryerindən. B.Va-habzade; 2) çoxlu, külli miqdarda. [Dürrenin] ətrafına bir xeyli arvad toplanmışdı. S.Veli-yev.

XEYLİ : Turuz Dictionary

xeyləh. qayılı. qaylı. çox. yığılı. aşar.
keçən il qayılı saxlamız varıdır. (saxla: saxruğ. zəxirə).
eşikdə aşar el gəzirdi

XEYLİ : Turuz Dictionary

xeyləh. qayılı. qaylı. çox. yığılı. aşar.
keçən il qayılı saxlamız varıdır. (saxla: saxruğ. zəxirə).
eşikdə aşar el gəzirdi

XEYLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
considerable, too much*, much more; xeyli yaxşı much / far better, by far; Bu səhər xeyli soyuqdur It;s considerably cold this morning; Bu xeyli maraqlıdır It is much more interesting, It is more interesting by far;
rather, fairly, pretty; xeyli gözəl pretty nice; xeyli yaxşı rather good*