Multilingual Turkish Dictionary

XISILTI

XISILTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.)

XISILTI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. çox yavaş, gizli danrşrq sesi, prçrltr. Kosa katibin qulağına əyilərək xısıltı ilə:
Oz aramızda, bir iş var,
dedi. S.Rehimov. [Ferman bey] bir an dinməyib ətrafı diqqətlə yoxlayandan sonra xısıltı ilə danışmağa başladı. M.Hüseyn. Elə bu vaxt Maral lap yanında bir xısıltı eşitdi. Ə.Əbülhesen.

XIŞILTI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Bir-birine deyen, sürtünen şax şeyden ve ya axan sudan çrxan xefif ses, xrş-xrş sesi. Atlaz xalatların xışıltısı.
Ay qara buludun dalına girdi, yerə qara pərdə çəkildi. Ocağın alovu söndü, meşədə xışıltı artdı. A.Divanbeyoğlu. Xışıltı ilə axan çayın səsi ətrafın sükutuna başqa bir ahəng verirdi. T.Ş.Simurq. Söyüdlü arx yarpaqla-rın incə xışıltısı altında səssizcə axıb ge-dirdi. I.Əfendiyev.
Tengnefeslikden töreyen boğuq ses; töyşük. [Sedrin] sinəsindəki xışıltı get-gedə artırdı. B.Bayramov.

XIŞILTI : Turuz Dictionary

xışıldı. ığşıldı.
yapraqlar ırğılıb ığşıldı. (yırğanın xışıldadı)

XIŞILTI : Turuz Dictionary

xışıldı. ığşıldı.
yapraqlar ırğılıb ığşıldı. (yırğanın xışıldadı)

XIŞILTI : Azerbaijani English Dictionary

i.
rustle, rustling;
tib. [ciyərlərdə] crepitation