Multilingual Turkish Dictionary

YABA

YABA : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkin bağların almaqda işlənən böyük yaba: atqı.
yaban armıdı: gəlinboğan.
yaban armıdı: meşə armıdı: qarçın. qorçın.
yaban həvic, yerkökü: qarakavza. qarakavaz.
yaban nanəsinə oxşar bir bitgi: qaran.
yaban domuzu: azılı. acılı. qaban

YABA : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > yava.
genğərək. iri. böyük. çatal uclu. ağac kürək ki. döğülmüş xərməni savurararlar. xərmən savurmağa ucu çatallı kürək.- yaba əl. yaba ayağ: böyük iri əlli. ayağlı.
yabasız xıman savrulmaz: yaraqlan işin yaraqına: işin gərəyini yaraqla (: hazırla).
ıslaq. yaş nərsə.
yapa. yapu. yapı. oluşum.
arac. ayqıt

YABA : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapa.
atqı. ayrı.
həp. bütün. bütünlük.
atqı. əkin bağlarını birbiri üstünə atmaq ayqıtı.
azqın. asav. vəhşi.
atqı. ikuc. üçuc. ucu barmaq yaruqlu kürək. xərmən savuran kürək.
yumşaq, əprik olan, yaş, ıslaq olan.
xərmən yabasının üç barmaqlısı: topla

YABA : Turuz Dictionary

sürgən.
yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. { boz: boş}. bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı). səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən. kovşan).
göycə biçimli yaba alça
keçi yemişi

YABA : Turuz Dictionary

(çapa). neçə qollu (şanalı) asqılı duvar, yada dayalı (qıçlı), uzun, yada girdə asqısı. paltar ağacı.
yabada ildir: asqıdan as.
yaba ağır yüklənib düşü verdi

YABA : Turuz Dictionary

şana. çana. çanğa. şənə. dirgən. dirən. çəngəl

YABA : Turuz Dictionary

yarba. ayır. açır. şana. şənə ( < çana). iki haçalı, iki qolu birbirindən aralı olan nərsə, araç. xərmən sovurma çəngəli.
ayır bacaq: ayır budlu: iki qıçı birbirindən aralı olan qıçlı

YABA : Turuz Dictionary

xımanı sovma, havaya atan üç, dörd barmaqlı dımırıq

YABA : Turuz Dictionary

sürgən.
yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. { boz: boş}. bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı). səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən. kovşan).
göycə biçimli yaba alça
keçi yemişi

YABA : Turuz Dictionary

(çapa). neçə qollu (şanalı) asqılı duvar, yada dayalı (qıçlı), uzun, yada girdə asqısı. paltar ağacı.
yabada ildir: asqıdan as.
yaba ağır yüklənib düşü verdi

YABA : Turuz Dictionary

şana. çana. çanğa. şənə. dirgən. dirən. çəngəl

YABA : Turuz Dictionary

yarba. ayır. açır. şana. şənə ( < çana). iki haçalı, iki qolu birbirindən aralı olan nərsə, araç. xərmən sovurma çəngəli.
ayır bacaq: ayır budlu: iki qıçı birbirindən aralı olan qıçlı

YABA : Turuz Dictionary

xımanı sovma, havaya atan üç, dörd barmaqlı dımırıq

YABA : Azerbaijani English Dictionary

i. fork; [ot yığmaq üçün ikidişli] pitchfork

YABA : Az Turkish Farsi

ا.هید. چوب دو یا چند شاخه، آلتی به شکل شن کش یا شانه که برای جمع آوری غله و علف و نیز کوبیدن غله از آن استفاده می‌شود. هر چیز تر و تازه

YABA : Turkish Turkish

harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı

YABA : Turkish English

n. fan, fork, hayfork, prong, winnow, wooden fork, wooden winnowing fork

YABA : Turkish German

Heugabel [die], Gabel [die]

YABA : English Turkish

n. (Thai) "çılgın ilaç", Ya Ba, genellikle parlak turuncu veya yeşil renkte bir metamfetamin ve kafein karışımı olan yasadışı tablet