Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBLİ

ƏDƏBLİ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. [tərbiyəli] well-bred, well-behaved, well-conducted; mannerly; tactful; civil II. z. decently, civilly, courteously; tactfully; decorously

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

anlayışlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

arğuz xoşəxlaq

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

arquş arğuş. tərbiyəli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

ecəri

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

çalılı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

çallı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

çıxarlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

dənli tərbiyəli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərəkli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

əkili

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

ərdəmli tərbiyəli. nəzakətli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

görgülü

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

görlü

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

içli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

incə tərbiyəli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

incəl işgəl. incəcik. işgəcik. qurmay. sayıl. müəddəb. tərbiyəli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

ıslı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

qabaqlıq

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

qapaqlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

qapaqlıq

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

qılıqlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sanlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

sayqılı hörmətli

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

saylı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

seçili xuylu. əxlaqlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

tanq

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

tölək dölək

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

usal mədəni

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

uslı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

uslu

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

ussul

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

uyan müəddəb

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

uysal

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

yerli qılıqlı. dərəkli. sanlı. saylı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

yincəlü

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

yincəlü incə. anlayışlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

yol bilir

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

yolağlı

ƏDƏBLİ : Turuz Farsca - Türkce

yolağlı ərdəmli. ərkanlı. tərbiyəli

ƏDƏBLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif
Yaxşı terbiye görmüş, cemiyyetde özünü apara bilen, exlaqlı, terbiyeli. Ədəbli uşaq.
Mələkəxatın gördü Ibrahim çox ədəbli və ağıllı oğlandı. (Na-ğıl). Vaqiən Qasım əmi çox ədəbli və söz eşidən idi. C.Memmedquluzade.
Ədeb qayda-qanunlarına uyğun. Ədəb-li söz. Ədəbli hərəkət. Ədəbli (z.) danışmaq.