Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏN

ƏMƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmər.çəkən. çəkmən. soran.
sütəmər: əmzik. əmlik. əmik. körpə

ƏMƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgən. sütəmər

ƏMƏN : Turuz Dictionary

əmikçi. iste'marçi. müstə'mərəçi.
zəhmət

ƏMƏN : Turuz Dictionary

-özün, özünü əmən kimisin

ƏMƏN : Turuz Dictionary

əmikçi. iste'marçi. müstə'mərəçi.
zəhmət

ƏMƏN : Turuz Dictionary

-özün, özünü əmən kimisin

ƏMƏN : Az Turkish Farsi

جان
روح
حیات
گودالی که برای درخت کاری می کَنند. درخت جنگلی