Multilingual Turkish Dictionary

DAŞLIQ

DAŞLIQ : Az Turkish Farsi

سنگلاخ
محل سنگی
سنگدان
چینه دان

"DAŞLIQ" IN Other Languages

DAŞLIQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. stony / rocky place II. s. bax daşlı

DAŞLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Daş çox olan yer, daşla örtülü yer. Daş daşlığa yağar, dolu dəryaya. (Ata.
sözü). Atlar
. Kür sahilindəki daşlığın xəl-vət bir yerində söyüd ağaclarına bağlan-mışdı. M.Hüseyn. Dərinlərə düşmüş dərə ağ daşlıq və çınqıllıq üzrə uzanıb gedirdi. S.Rehimov. // sii. Daş çox olan, daşla örtülü. Daşlıq yer. Daşlıq çöl.
Daşlıq yolun kə-narlarında ot-ələfi elə ucalmışdı ki, deyərdin, buralar xüsusi biçənək yeridir. Mir Celal.