Multilingual Turkish Dictionary

DAMLANMAQ

DAMLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
[of animals] to be* driven into a barn [because of spoiling crops];
d.d. to be* arrested, to be* put in prison / jail

DAMLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. dan. Dama salın-maq, hebs edilmek. Əhməd, Xuduşun dam-landığını eşidincə, Kamalın yanına məslə-hətə getdi. Ə.Əbülhesen.

DAMLANMAQ : Az Turkish Farsi

چکیدن
زندانی شدن