Multilingual Turkish Dictionary

DARANMAQ

DARANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
[saçını daramaq] to comb / to do*/ to dress one;s hair;
[yun, kətan və s.] to be* carded, to be* combed;
[ağac və s.] to be*lopped; [müəyyən formaya salmaq üçün] to be*pruned

"DARANMAQ" IN Other Languages

DARANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Daraqla bir-birin-den ayrılıb nizama salınmaq, düzeldilmek. [Qerib:] Siyah saçları darandı; Canım həsrə-tində yandı. "Aşıq Qerib". [Hindli qız:] Da-randıqca qıvrılar tel; Uz üstündə yana düşər. A.Şaiq.
məch. Daraqdan keçirilmek, daraqlanıb temizlenmek. Yun daranmışdır.
qayıd. öz başını daramaq. Yuyundun, darandın, qarlar kimi saf; Tellərin sığallı, gözlərin şəjfaf. Ə.Cavad. Kamal durub ge-yindi, darandı, yuyundu. S.Rehimov.
Bax daraşmaq.
.Təbii sərvətini əldə etmək üçün [imperialistler] cənubdan və şi-maldan Iranın cəmdəyinə daranmışdılar.
M.S.Ordubadi.
Bax dırmaşmaq. [Qız-gelinler] sə-
həngi atırlar çiyinlərinə, kəklik kimi dara-nırlar dağ yuxarı. N.Vezirov.

DARANMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.شانه خوردن. شانه شدن. شانه زدن. دسته جمعی هجوم بردن. بالارفتن