Multilingual Turkish Dictionary

DARAQ

DARAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Saçı darayıb düzeltmek üçün dişli alet. Narındişli daraq. Başını daraqla daramaq.
Siyah zülfü daraq ilə dara, gör. Qurbani. □ Daraq çəkmək
daramaq. Müş-künazın qoyun-qoltuğuna sərinlik dolduqca, külək saçlarına daraq çəkdikcə ürəyi dincəlir, istisi azalırdı. Ə.Veliyev. Daraq görməmək
heç daranmamaq. Qıvrım saçlarının bir-birinə qarışması saçlarının daraq görmədi-yini bildirirdi. M.S.Ordubadi. // Qadınların saçlarını bir yerde saxlamaq ve bezek üçün saçlarına taxdıqları zinet şey.
Yun ve s. lifli şeyleri daramaq üçün alet.
Yun darağı. Kətan darağı.
Müxtelif meqsedler üçün işledilen darağaoxşar aletlerin, yaxud onların bu şe-kilde olan hisselerinin adı. Ipləri darağa düzmək. Toxuma dəzgahının darağı. Kom-baynın darağı.
Araba oxunun söykendiyi oyuq. Pəri arabanın darağını buraxmırdı. Ə.Əbülhesen.
Silahın (tüfengin ve s.-nin) sandığına keçirilen patronları yan-yana qoymaq üçün qab, qutu. Uçüncü gün onların patronları qurtardı, hərəsində ancaq bir daraq patron qalmışdı. "Qaçaq Nebi". Tüfəngin üstündə-ki dolu patrondaşın daraqları parıldayırdı. M.Hüseyn. Daraqlar boşalıb, indi neylə-mək? M.Rahim.
Ot dırmığı. Biçilən otu daraqla tağlamaq.
zool. Balıqların hava yerine su alıb verdikleri delikleri qapayan qulağaoxşar qanadcıqlar.
Bezi quşların başında yelpiyeoxşar kekil; pipik. Şanapipiyin darağı.
Bal şanı. Bir daraq bal. Qış üçün ha-zırlanmış daraq balı.
Pambıq gülü. Quraqlıq olanda pam-
bıq darağını tökər.

"DARAQ" IN Other Languages

DARAQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
comb [koum];
toxuc. comb, combing-machine;
[kətan daramaq üçün] hackle, hatchle;
[patron üçün] charger, cartridge clip

DARAQ : Az Turkish Farsi

شانه
سم
شن کش
گاوآهن
باله های گوش مانند ماهی
تاج گوشتی بعضی از پرندگان(شانه بسر)
کاکل مرغ
تاج خروس
گل پنبه
شانه ی کندو
قطار فشنگ