Multilingual Turkish Dictionary

MAAVİN

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

arxa hami

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

arqıc

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

arqın

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

asbaşqan

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

atabəy

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

atalıq

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

atbaşqan

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

aşkömək

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

aşqan yardıcısı

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

aşyarıq

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

aşyarıt nazim

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

çin

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

çönəlgə

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

dələduz olmayan

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

doğru

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

dolaysız

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

dolaysız riyasız

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

dönəlgə

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

düz

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

gəzir

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

gizir

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

gizir köy böyükünün yamağı, köməyi, maavini

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

kələksiz

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

köməkçi

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

könəlgə

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

köynəksiz

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

qoca baş nazim

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

qol

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

qolaq

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

qoldaman

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

qoldaş

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

qoldavuc

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

qoltuq

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

orunbasar

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

orunbasar (canişin)

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

ötki

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yamaq

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yaraş

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yardaç

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yardaç kömək

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yardaq

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yardaqçı müin

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yardım

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yardımçı mədədkar. dəstgir

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yarqıc

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yarlım

MAAVİN : Turuz Farsca - Türkce

yerbasar

"MAAVİN" IN Other Languages

MAAVİN : Turkish Risale

(Maunet. C.) Yardımlar, muâvenetler. * Yol yiyecekleri. Azıklar

MAAVİN : Ottoman Turkish

(Maunet. C.) Yardımlar, muâvenetler. * Yol yiyecekleri. Azıklar