Multilingual Turkish Dictionary

XƏRRAT

XƏRRAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < kərmək: kəsib, yonan). tavşan. dülgər

XƏRRAT : Turuz Farsca - Türkce

doğraçı yonucu

XƏRRAT : Turuz Farsca - Türkce

oyac

XƏRRAT : Turuz Farsca - Türkce

oyucu

XƏRRAT : Turuz Farsca - Türkce

yonar

XƏRRAT : Turuz Farsca - Türkce

yonər (yon + ər).(yonan ər)

XƏRRAT : Turuz Dictionary

yülgər. yolqar. dülgər

XƏRRAT : Turuz Dictionary

yülgər. yolqar. dülgər