Multilingual Turkish Dictionary

BACKFIRE

BACKFIRE : English Azerbaijani Turkish

1] tex. əks alışma, əks alov 2] meşə yanğınının qarşısını almaq üçün qarşıdan verilən yanğın

"BACKFIRE" IN Other Languages

BACKFIRE : English Turkish Redhouse

ack.firebäk'fayır fiil
(motorun ateşi) geri tepmek.
geri tepmek, istenilenin aksi olmak