Multilingual Turkish Dictionary

FATTEN

FATTEN : English Turkish Redhouse

fat.tenfät'ın fiil semirtmek, şişmanlatmak; semirmek, şişmanlamak

"FATTEN" IN Other Languages

FATTEN : English Azerbaijani Turkish

1] kökəltmək 2] piylənmək, piy bağlamaq 3] kübrələmək