Multilingual Turkish Dictionary

JERRY-BUILT

JERRY-BUILT : English Azerbaijani Turkish

birtəhər tikilmiş, tələm-tələsik bina edilmiş

"JERRY-BUILT" IN Other Languages

JERRY-BUILT : English Turkish Redhouse

jer.ry-builtcer'ibîlt sıfat kötü malzemeyle yapılmış