Multilingual Turkish Dictionary

LADING

LADING : English Azerbaijani Turkish

yükləmə, yüklənmə; bill of lading konsament [gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd]

LADING : English Turkish Redhouse

lad.ingley'dîng isim yükleme