Multilingual Turkish Dictionary

TACTICAL

TACTICAL : English Turkish Redhouse

tac.tic.alsıfat taktiğe ait, taktik

"TACTICAL" IN Other Languages

TACTICAL : English Azerbaijani Turkish

taktik, taktika qanunlarına uyğun olan