Multilingual Turkish Dictionary

HACI

HACI : Turkish French

pélerin/e [le][la]

"HACI" IN Other Languages

HACI : Turkish Turkish

din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş müslüman

HACI : Turkish Turkish

kudüs'ü, efes'i ya da başka kutsal bir yeri ziyaret etmiş olan hıristiyan

HACI : Turkish Risale

(C.: Hüccâc) Hacc farizasını yerine getirmiş olan müslüman

HACÎ : Turkish Risale

(Hicv. den) Hiciv yazan, hicveden, yeren

HACÎ : Ottoman Turkish

(Hicv. den) Hiciv yazan, hicveden, yeren

HACI : Ottoman Turkish

(C.: Hüccâc) Hacc farizasını yerine getirmiş olan müslüman

HACI : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden, hacı. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse

HACI : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Hacca Giden, Kabe'yi Ziyaret Eden, Hacı. Dini Bir Mahalli Ziyaret Eden Kimse

HACI : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
hacca giden, kabe'yi ziyaret eden, hacı.
dini bir mahalli ziyaret eden kimse

HACI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəvəsi hacı: hacıya dəğər, münasib qılığı olmayan

HACİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

açamorxun. apam. əçə. əpə

HACI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] din. Mekkeni ziyaret etmiş müselmanlara verilen ad. Hacısan, məşhə-disən, sahibimizsən, ağasan; Istəyirsən həmi qırxıb bizi, həm də sağasan? Ə.Nezmi.
0 Hacılar yolu
bax kəhkəşan. Hacılar yolunda böyük bir ulduz; Uzaq üfüqlərə sayə salmışdı. S.Vurğun.