Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish

Turkish Turkish
(BİR ŞEY) GÖZÜNE İLİŞMEK : Turkish Turkish

ir şeyi birdenbire, istemeden görmek

(BİR ŞEY) HARAM OLMAK : Turkish Turkish

ir şeyden gereği gibi yararlanamamak

(BİR ŞEY) HARİTADA OLMAK : Turkish Turkish

göz önünde bulundurulması gerekmek

(BİR ŞEY) HAVA ALMAK : Turkish Turkish

içine hava girmek

(BİR ŞEY) HÜKMÜNDE OLMAK : Turkish Turkish

yerinde olmak yerine geçmek, değerinde olmak

(BİR ŞEY) İFADE ETMEK : Turkish Turkish

anlatmak

(BİR ŞEY) İFADE ETMEK : Turkish Turkish

önem taşımak

(BİR ŞEY) KANINA İŞLEMEK : Turkish Turkish

ir şeye tutku derecesinde bağlanmak

(BİR ŞEY) KİR GÖTÜRMEK : Turkish Turkish

kirini belli etmeyecek bir renkte olmak

(BİR ŞEY) KİR TUTMAK : Turkish Turkish

kirini hemen belli edecek bir renkte olmak, çok kirlenmek

(BİR ŞEY) KURSAKINDA KALMAK : Turkish Turkish

istenilen bir şey gerçekleşememek, yarım kalmak

(BİR ŞEY) KURT GİBİ KEMİRMEK ( YA DA YEMEK) : Turkish Turkish

aşırı derecede kuşku ve tedirginliğe düşürmek

(BİR ŞEY) MODA OLMAK : Turkish Turkish

yaygın duruma gelmek, herkesçe kabul edilmek

(BİR ŞEY) MUALLAKTA OLMAK ( YA DA MUALLAKTA KALMAK) : Turkish Turkish

sonuca bağlanmamak, sürüncemede kalmak

(BİR ŞEY) ŞANSA KALMAK : Turkish Turkish

ir şeyin olabilmesi için çok az umut olmak

(BİR ŞEY) YAPMAK : Turkish Turkish

iyilik ya da kötülükte bulunmak

(BİR ŞEY, BİRİNİN) BELİNİ BÜKMEK : Turkish Turkish

çaresizlik içinde bırakmak

(BİR ŞEY, BİRİNİN) ZIDDI OLMAK : Turkish Turkish

ir şey birini tedirgin etmek, hoşuna gitmemek

(BİR ŞEY, BİRİNİN) ZİHNİNİ KURCALAMAK : Turkish Turkish

ir şey sık sık anımsanıp insanı düşündürmek

(BİR ŞEYDE) AŞIRILIKA GİTMEK : Turkish Turkish

ir şeyi gereğinden çok yapmak

(BİR ŞEYDE) GÖNLÜ OLMAK : Turkish Turkish

sevip istemek

(BİR ŞEYDE) GÖZÜ OLMAK : Turkish Turkish

ir şeyi ele geçirmek isteği beslemek

(BİR ŞEYDE) GÖZÜ OLMAMAK : Turkish Turkish

ir şeyi ele geçirmek isteği beslememek

(BİR ŞEYDE) HAYIR KALMAMAK : Turkish Turkish

işe yarar durumu kalmamak, artık işe yaramaz olmak

(BİR ŞEYDE) KARAR BULMAK : Turkish Turkish

kararlı bir durum almak; yatışmak