Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish

Turkish Turkish
(BİR ŞEYE) GÖZÜ TAKILMAK : Turkish Turkish

dikkati çeken bir şeyden bakışlarını ayıramamak

(BİR ŞEYE) GÖZÜNÜ YUMMAK : Turkish Turkish

görmezlikten gelmek

(BİR ŞEYE) HACİZ KOYMAK : Turkish Turkish

orçlunun malına el koymak

(BİR ŞEYE) HAYAT VERMEK : Turkish Turkish

canlılık kazandırmak, canlandırmak

(BİR ŞEYE) İMZA ATMAK ( YA DA BİR ŞEYİ) İMZA ETMEK : Turkish Turkish

imzalamak

(BİR ŞEYE) KENDİNİ VERMEK (VURMAK YA DA ÇALMAK) : Turkish Turkish

ir şeye bütün varlığıyla bağlanmak, başka her şeyle ilgisini kesip, tek şeyle aşırı ölçüde ilgilenmek

(BİR ŞEYE) KUL OLMAK : Turkish Turkish

aşırı derecede bağlanmak, boyun eğmek

(BİR ŞEYE) KULAK TIKAMAK : Turkish Turkish

ir şeyi duymazlıktan gelmek

(BİR ŞEYE) KULAKLARINI TIKAMAK : Turkish Turkish

dinlemek istememek

(BİR ŞEYE) KUVVET VERMEK : Turkish Turkish

ir konuya çok önem vermek

(BİR ŞEYE) MERAK SARMAK (SARDIRMAK YA DA SALMAK) : Turkish Turkish

ir şeyi edinmek, yapmak ya da onunla uğraşmak isteğine kapılmak, bir şeye eğilim duymak

(BİR ŞEYE) PABUÇ BIRAKMAMAK : Turkish Turkish

yılmayıp, yapacağından vazgeçmemek, aldırmamak, korkmamak

(BİR ŞEYE) TEMAS ETMEK : Turkish Turkish

dokunmak, değmek

(BİR ŞEYE) TEMAS ETMEK : Turkish Turkish

konuşup görüşmek

(BİR ŞEYE) TEMAS ETMEK : Turkish Turkish

değinmek, sözünü etmek, bahsetmek

(BİR ŞEYE) YÜZ TUTMAK : Turkish Turkish

yönelmek

(BİR ŞEYE) YÜZÜ OLMAMAK : Turkish Turkish

o şeye dayanamamak

(BİR ŞEYE) YÜZÜ OLMAMAK : Turkish Turkish

cüreti ve cesareti olmamak ya da utanmak

(BİR ŞEYE) ZİHİN TAKILMAK : Turkish Turkish

çözülmesi gerekli bir konu üzerinde durmak

(BİR ŞEYE) ZİHNİ SAPLANMAK : Turkish Turkish

yanlış bir kanıya takılıp kalmak

(BİR ŞEYE)... GÖZÜYLE BAKMAK... : Turkish Turkish

yerine koymak

(BİR ŞEYE, BİRİNE) GÜVENİ OLMAK : Turkish Turkish

güvenmek, inanmak

(BİR ŞEYİ BİRİNE) ÇOK GÖRMEK : Turkish Turkish

esirgemek

(BİR ŞEYİ BİRİNE) ÇOK GÖRMEK : Turkish Turkish

ir kimsenin bir davranışını yadırgamak

(BİR ŞEYİ BİRİNE) ÇOK GÖRMEK : Turkish Turkish

esirgemek